Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Pənahov Etibar

"Tərs Məsələlər və Obrazların Tanınması" şöbəsinin müdiri

Iş telefonu: +(994) 511 40 19

e-mail: [email protected]

Qısa Bioqrafik Məlumat

1955-ci ilde Qərbi Azərbaycanın Kalinino rayonunda anadan olub.
1971-ci ildə Bakıda 1 nömrəli fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbini əla qiymətlərlə, 1976-cı ildə    Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1975-1976-Moskva dövlət universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsində diplom işi yazıb (professor A.Q.Kostyuçenko və professor H.İsayev)

1976-1980-Moskva dövlət universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat şöbəsində aspiranturada olub. (professor B.M.Levitanın rəhbərliyi ilə)
1981 –ci ildə elmlər namizədliyi dissertasiyasını müdafiə edib. (AEA Riy.və Mex. Institutunda)

1980-1996-AEA Riy.və mex. Institutunda kiçcik, böyük, apaıcı elmi işçi olaraq çalışıb
1996-2015-Türkiyənin Elazığ şəhərində yerləşən Fırat universitetində  Prof.Dr. olaraq çalışıb
2015-2017- BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat institutunun ‘’Tərs məsələlər və qeyri xətti tənliklər’’ şöbəsində aparıcı elmi işçi, aprel 2017-ci ildən bu şöbənin müdiri vəzifəsində işləyir.

65 elmi məqaləsi var (30-u  SCI və ESCİ ). 85-dən çox beynəlxalq sempoziyum və konqreslərdə elmi məruzələrlə çıxış edib.

27- magistr və 14- Ph.Dr. tələbə yetişdirib.

Evlidir, 2 övladı var.

Elmi dərəcəsi, elmi adları

1981- fizika riyaziyyat elmlər namızədı
1979-kiçik elmi işçi
1985-baş elmi işçi
1994-aparacı elmı işçi
1997-Profesor Doktor (Fırat Universıteti/ TÜRKİYə)
2017-Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

Əmək Fəaliyyəti

1971-1976   Tələbə, Azərbaycan Dövlət Univeriteti (indiki BDU)
1975-1976    Diplom işi (Moskva Dövlət Universiteti)
1976-1976   Mühəndis Proqramçı, (AMEA Kibernetika İnstitutu)
1976-1979    Aspirant (Moskva Dövlət Universiteti)
1979-1985    Kiçik elmi işçi (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
1985-1994  Böyük elmi işçi (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
1994-1996   Aparıcı elmi işçi (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
1997-2015   Profesor Doktor (Fırat Universıteti/ TÜRKİYə)
2015-2017   Aparıcı elmi işçi (BDU Tətbiqi Riyaziyyat ETİ)
2015-   Şöbə Müdiri (Tərs Məsələlər və Obrazların Tanınması şöbəsi /BDU TR ETİ)

Tədris etdiyi fənlər

Bakalavr:
Riyazi Analiz; Funksional Anali; Kompleks Funksiyalar Nəzəriyyəsi; Diferensial Tənliklər

Magistratura və Ph.Dr.:
Diferensial Operatorlar Nəzəriyyəsi; Operatorların Spektral Nəzəriyyəsi; Spektral Analizin Tərs Məsələləri; Tərs Saçılma Məsələləri; Furye Analizi; Qeyri-Xətti Tənliklər; Potensial Nəzəriyyənin Tərs Məsələləri.

Tədqiqat sahəsi

Operatorların Spektral Nəzəriyyəsi; Spektral Analizin Tərs Məsələləri; Potensial Nəzəriyyənin Tərs Məsələləri.

İştirak Etdiyi Konfranslar, Kurslar, Treninqlər

1. The Uniqueness theorem for Dirac canonic system.Mater.of conf.On math.And mech.Baku,v.1,(1984),pp.207-211.
2. Invers problem for Dirac system with peculiarity in two partially non-coincided spectrum.Materials of the V All-Union Conference of functional and differential equations and its applications.Baku(1985), 11
3. About Hochstadt’s theorem for Dirac operator with peculiarity. Materials of XI-Union school on operators theory in functional spaces. V.III 1986 pp 89 , Chelabinsk.
4. Solution of direct and inverse problems in spectral analysis. Lectures in IM-Madras 1989 , India.
5. Some examples of Inverse potential problem. ”Non smooth analysis and their applications in mathematical economy.”1991 pp 98 , Baku.
6. The Inverse logaritmic potential problem. The 2nd Turkish-Azerbaijan mathematics semposium 1992 , pp. 62-63 Baku.
7. Conditions for exitence of the solutions of the inverse problem under limited mass density. The 3rd Turkish-Azerbaijan mathematics semposium 1993 , pp. 91 Trabzon.
8. About inverse problem on two spectrum for the differential operator with peculiarity in zero. Inverse and ILL – posed problems 1991 Montpeller University , France.
9. On the determination of the difusion operator from two spectra , International conference nonlinear differential equations , 1995 pp. 123 Kiev, Ukraina
10. Conditions for existence of the solution of the inverse problem under limited mass density. (r) . “Inverse and ILL – posed problems” 1996 pp. 139 , Moscow,Russia
11. Generally degenarated of fundamental integral equations inverse problem for Sturm – Liouville operator having singular point at zero. International Colloquium of Differential Equations , 18-23 August 1997. S.186. Plovdiv , Bulgaria.(coauthor N.Bildik)
12. On the definition of Dirac System by two incomplete given collection of eigenvalue. Conference on diffrential equations and their applications , August 25-29 1997 Brno , Czech.
13. On the definition of Dirac System by two incomlete given collection of eigenvalue. International Congress of mathematicians. August 18-27, 1998. Berlin , Germany.
14. On the determination of the diffusion operator from two spectra. International Congress of mathematicians. August 18-27, 1998. Berlin , Germany (coauthors M.Ergüt, N.Bildik).
15.  On the essential and discret spectrum of the three particle Schrodinger operator on a lattice I.Türk Dünyası Matematik Sempozyumu 26.06 – 02.07, 1999. s.170. Elazığ (coauthor Ü.İç)
16. Belirli aralıklarda çakışmayan iki spektraya göre tekil Sturm – Liouville operatörü için ters problem hakkında. I.Türk Dünyası Matematik Sempozyumu 26.06 – 02.07, 1999. s.172. Elazığ (coauthors M.Kayalar , M.Aydın)
17. On the definition of Dirac System by two incomplete given collection of eigenvalues. “Intern. Conf. of Math. and its application in a new millenium.” Book of Abstacts 20-21 July , pp. 26 (2000) , Malaysia.
18. Inverse problemfor Sturm – Liouville Equations with Pecualirity in two Partially non-Coincided Spectrum. Intern. Conf. Of Math. Kazakhistan 2000 (coauthor H.Koyunbakan).
19. An inverse problem for Dirac System.Intern. Conf. , Differentional Equations and their applications , 2001 Almaty , Kazakhistan. (coautor Ü.İç)
20. A Hochstadt theorem for Dirac operator , 1st International Conference , Inverse problems: Modeling and Simulation , 14 –21 Temmuz 2002 , Fethiye. s.124-125 .( coautor Ü.İç).
21. An Inverse Problem for Dirac Systems , International Congress of Mathematicians  . August 20-28, 2002. Beijing, China (coautor Ü.İç)
22. On Expansions Associated with Products of Solutions of Two Singular Dirac Operators, X Int. Conf. Math. IMM, 2004,p.130,Baku (M. Aydın).
23. An Inverse Sturm-Liouville Problem with Mixed Given Data, X Int. Conf. Math. IMM, 2004,p.131,Baku (coautor R. Yılmazer)
24. KdV Equation Obtained by Lie Groups and  Sturm-Liouville Problems, X Int. Conf. Math. IMM, 2004,p.132,Baku (coautor H. Koyunbakan).
25. On the Determination of Diffusion Operator from two Spectra, Int. Workshop, Analysis and its Applications. 2004,p.35,Mersin,Turkey (coautor H. Koyunbakan).
26. On Inverse Problem for Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra, Int. Workshop, Analysis and its Applications. 2004,pp.45-46,Mersin,Turkey (coautor R. Yılmazer).
27. An Inverse Problem for a Hill’s Equation, Int. Conf. Math. IMM,NASA, 2005,p.158 (coautors M.Aydın, N.Aktaş)
28. A Solutions of Inverse Nodal Problems for Singular Sturm-Liouville Operators, I.Int. Workshop on Dynamic Equations on Time Scales. 2005,p.29,İstanbul.
29. On İnverse Problem for Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra, XVIII Ulusal Matematik Sempozyumu. Kültür Üniversitesi İstanbul, Eylül.2005.
30. Reconstruction Formula for the Potential Function of Diffuzion Operator, Abstracts II Congress of the TWMS, 04-07 July, 2007, p.31, Sakarya, Türkiye (coauthors Hikmet KOYUNBAKAN and Ünal İÇ)
31. On İnverse Problem For Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra, Abstracts II Congress of the TWMS, 04-07 July, 2007, p.99, Sakarya, Türkiye (coauthors Erdal BAŞ and Mehmet KAYALAR)
32. İnverse Problem for the Hydrogen Atom Equation, Abstracts II Congress of the TWMS, 04-07 July, 2007, p.133, Sakarya, Türkiye (coauthor Reşat YILMAZER)
33. Dirac Operatörü İçin Ters Problem Üzerine, III Ankara Matematik Günleri, 22-23 Mayis 2008, p.61
34. On the İnverse Problem for Diffusion Operator, IV Ankara Matematik Günleri, 4-5 haziran 2009, p.15 (coautor Keziban TAŞ)
35. On The İnverse Problem For Singular Canonical Dirac Operator, V Ankara Matematik Günleri, 4-5 haziran 2010, p.61 (coautor Murat ŞAT)
36. İnverse Problem For Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra, İnt. İntegral Geometry and İnverse Problems Symposium, Zonguldak 17-21 July 2006,p.111, (coauthor Erdal BAŞ)
37. Uniqueness Theorem for Dirac Systems, İnt. İntegral Geometry and İnverse Problems Symposium, Zonguldak 17-21 July 2006,p.121, (coauthor Ünal İÇ)  
38. A Reconstruction Formula of İnverse Nodal Problem Having the Singularity, İnt. İntegral Geometry and İnverse Problems Symposium, Zonguldak 17-21 July 2006,p.127, (coauthor Hikmet KOYUNBAKAN)
39. A Hochstadt-Liberman Theorem for Hydrogen Atom Equation, İnt. İntegral Geometry and İnverse Problems Symposium, Zonguldak 17-21 July 2006,p.128, (coauthor Reşat YILMAZER)   
40.On The İnverse Problem For Canonical Dirac Operator, İnt. Conf. Actual Problems of  Theory Control, Topology and Operator Equation, 15-21. 2008, p.141 Bishkek (coauthors Ünal İÇ and Keziban TAŞ)     
41. A New Approximation for Singular İnverse Sturm-Liouville Problem, Abstracts III Congress TWMS, Almaty, June 30- July 4, 2009, p.183 (coauthor Erdal BAŞ and Mehmet KAYALAR)
42. On the İnverse Problem for Diffusion Operator, Abstracts III Congress TWMS, Almaty, June 30- July 4, 2009, p.269 (coautor Keziban TAŞ)
43.A Uniqueness Theorem for İnverse Nodal Problems With Singular Potential. İnt.Conference Math.Anal.,Diff. Equations and Their Appl. Abstracts, 15-20 September, 2010, p.11, Bulgaria (coauthor Erdal BAŞ)
44.On The İnverse Problem For Dirac Operator, İnt.Conference Math.Anal.,Diff. Equations and Their Appl. Abstracts, 15-20 September, 2010, p.36, Bulgaria  
45.On Inverse Problem for Singular Sturm-Liouville and Dirac Operators From Two Spectra İnt. Conference Modern Problems of Mathematics, Mechanics and their Appl. 30.03-02.04. 2009 MSU, Moscow.  
46.On the İnverse Problem for Diffusion Operator, Abstracts İnt. Conference on İnverse Problem, 13-17 December 2010, p.27, Hong Kong
47. The İsospectrality Problem for the Dirac System, Abstracts IV Congress of the TWMS, 01-03 July, 2011, p.260.Baku, Azerbaijan (coauthor Tuba Yalcin)
48. İnverse Nodal Problem for  Dirac Operator, Abstracts IV Congress of the TWMS, 01-03 July, 2011, p.260.Baku, Azerbaijan (coauthors Emrah.Yilmaz and Hikmet.Koyunbakan)   
49. On the Well Posed Problem for Hydrogen Atom Equation, Abstracts IV Congress of the TWMS, 01-03 July, 2011, p.260.Baku, Azerbaijan (coauthors Erdal. Baş and Reşat.Yılmazer)
50.On the determination of the singular Sturm-Liouville operator  from two spectra, ICCES Special Symposium on Meshless & Other Novel Computational Methods and Inverse Problems in Science & Engineering, Zonguldak, Turkey, 06-10 September, 2011.p. (coauthor Murat SAT).
51. Hochstadt-Lieberman theorem for singular Sturm-Liouville operator, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, Bakü, Azerbaijan, 1-3 July, 2011 (coauthor Murat Sat)
52. On the inverse problem for singular Sturm-Liouville operator, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, Bakü, Azerbaijan, 1-3 July, 2011 (coauthor Murat Sat and Mehmet Kayalar).
53.  On the determination of the singular Sturm-Liouville operator  from two spectra, ICCES Special Symposium on Meshless & Other Novel Computational Methods and Inverse Problems in Science & Engineering, Zonguldak, Turkey, 06-10 September, 2011 (coauthor Murat Sat).
54.An interior inverse problem for Hydrogen atom equation, 11. th International Workshop on Dynamical Systems and Applications, Cankaya University June 26-28, 2012, Ankara, Turkey (coauthor Murat Sat).
55.Isospectral problems for Differential Operators, 11. th International Workshop on Dynamical Systems and Applications, Cankaya University June 26-28, 2012, Ankara, Turkey (coauthor Tuba Gülşen).
56.   Assessment of diffusion equation’s numerical implementation by means of homotopy analysis method andhomotopy perturbation method, Actual problems of control theory, topology and operator equations, Abstracts İnt.Conference, Bishkek, 2013, p.60. (coauthor Mine Babaoglu)
57. A uniqueness theorem for singular differential operator, Actual problems of control theory, topology and operator equations, Abstracts İnt.Conference, Bishkek, 2013, p.63.  (coauthor M. Sat)
58.Spectral problems for regular canonic Dirac systems with parameter dependet boundary conditions. Transactions İnt.Conference, EKTU and ICT Sibirian RAN. Oskemen. 2013, Parts 5, pp. 47-48.  (coauthor Mine Babaoglu)
59 . The Inverse Problem for the Diffusion Operator, Mathematical, Analysis, Differential Equations and Their Applications (MADEA 7), http://madea2015.imm.az/abstract.pdf , pp:132, Baku, Azerbaijan, September 8-13, 2015. (coauthor Tuba Gulsen)
60.  Respect to Two Spectra Stability of the Inverse Problem for Diffusion Equation, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2015), http://www.iecmsa.org/dosyalar/bookofabstract2015d.pdf ,  pp:112-113, Athens, Greece, 31 August-03 September, 2015.( coauthor  Ahu Ercan and Tuba Gulsen)
61.Respect to Two Spectra Stability of the Inverse Problem for Singular Sturm-Liouville Operator,  5th International Conference on Control and Optimization with Industrial  Applications (COIA-2015), Baku, Azerbaijan, August 27-29, 2015 .( coauthor  Ahu Ercan).
62.Asymptotic Behavior of Eigenvalues of Hydrogen Atom Equation,  5th International Conference on Control and Optimization with Industrial  Applications (COIA-2015), Baku, Azerbaijan, August 27-29, 2015. ( coauthor Ismail Ulusoy)  
63.Estimate of the Norm of the Difference of Two Solutions fort he Singular Sturm-Liouville Problem, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), pp:119-121, Elazig, Turkey, May 12-14, 2016. (coauthor  Ahu Ercan)
64.Solutions of Quadratic Riccati Differential Equation by Means of Homotopy Perturbation Method and Adomian’s Decomposition Method, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), pp:431-432, Elazig, Turkey, May 12-14, 2016.( coauthor Mine Babaoglu)
65.  Stability Estimate fort he Sturm-Liouville Operator with Coulomb Potential, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), pp:208-209, Elazig, Turkey, May 12-14, 2016. (coauthor Mine Babaoglu)
66.  New Results in Stability Analysis of Singular Problem, 2nd International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-2016), pp. 53, Kırşehir, Turkey, July 12-15, 2016. (coauthor Ahu Ercan)
67.Some Inverse Problems of the Spectral Theory for the Differential Operators and Their Applications, 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2016), Plenary tolk.http://www.iecmsa.org/dosyalar/bookofabstracts2016.pdf ,pp:30, Belgrade, Serbia, 16-19 August, 2016.( coauthor Ahu Ercan)
68.On the Lipschitz Stability of Inverse Nodal Problem for p-Laplacian Bessel Equation, 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2016), http://www.iecmsa.org/dosyalar/bookofabstracts2016.pdf , pp:39-40, Belgrade, Serbia, 16-19 August, 2016.( coauthors  Emrah Yilmaz and Tuba Gulsen)
69.  Half Inverse Problem for Hill’s Equation., 2.nd Intenational Conference on Computational Mathematics and Engıneering Sciences-CMES2017, 20-22 May,2017, Istanbul, Turkey. Abstrakt Book. p.80.(coautor Ahu Ercan)
70.Half Inverse Problem for a Discontinuous Integro Differential Operator. 2.nd Intenational Conference on Computational Mathematics and Engıneering Sciences-CMES2017, 20-22 May,2017, Istanbul, Turkey. Abstrakt Book. p.81.(coautor Ahu Ercan)
71.  On the Inverse Problem for Dirac System.,2.nd Intenational Conference on Computational Mathematics and Engıneering Sciences-CMES2017, 20-22 May,2017, Istanbul, Turkey. Abstrakt Book. p.118.(coautor Keziban Taş)
72.  On Inverse Sturm-Liouville Problems with Symmetric potentials., 2.nd Intenational Conference on Computational Mathematics and Engıneering Sciences-CMES2017, 20-22 May,2017, Istanbul, Turkey. Abstrakt Book. p.129.(coautor Münevver Tuz)
73.On Some Spectral Problems for Diffusion Operator., 2.nd Intenational Conference on Computational Mathematics and Engıneering Sciences-CMES2017, 20-22 May,2017, Istanbul, Turkey. Abstrakt Book. EK-7.(coautor Mine Babaoğlu)
74.Inverse Nodal Problem for p-Laplacian Diffusion Equation with Polyomially Dependent Spectral Parameter., 6.th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Application. (IECMSA) August 15-18, 2017, Budapest /Hungary  Book of Abstracts, pp.1-2.(coautors Tuba Gülşen and Emrah Yılmaz)
75.On the Stability Analysis of Sturm-Liouville Operator with Jamp Condition.,6.th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Application. (IECMSA) August 15-18, 2017, Budapest /Nungary  Book of Abstracts, p.1.(coautor Ahu Ercan)
76.Some Inverse Problems of the Spectral Theory fort he Differential Operators., VI Congress of the Turkic Wold  Mathematical Society.October 2-5, 2017, Astana/Kazakhstan. Plenary Tolk.
77.Half Interior Inverse Problem., VI Congress of the Turkic Wold  Mathematical Society.October 2-5, 2017, Astana/Kazakhstan. Abstracts p.48.(coautor Erdal Baş)
78 .  Comformable Fractional Dirac System and Some Existence Results on Time Scales., VI Congress of the Turkic Wold  Mathematical Society.October 2-5, 2017, Astana/Kazakhstan. Abstracts p.113.(coautors Emrah Yılmaz and Tuba Gulsen)
79.  Inverse Nodal Problem for Integro-Differential Operator with Jamp Conditions. VI Congress of the Turkic Wold  Mathematical Society.October 2-5, 2017, Astana/Kazakhstan. Abstracts pp.122-123.(coautor Ahu Ercan)
80.  General Degeneracy of the integral Equation of the Inverse Problem fort he Hill Operator., VI Congress of the Turkic Wold  Mathematical Society.October 2-5, 2017, Astana/Kazakhstan. Abstracts pp.143.(coautor Münevver Tuz)
81.Some Existence Results for Fractional Sturm-Liouville Equation on Time Scales. Modern problems of mathematics and mechanic. Proceedings NASA of the international conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev. Baku  06-08 december 2017, p.170.(coautors Emrah Yılmaz and Tuba Gulsen)
82.On İnverse Problem for Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra, XVIII Ulusal Matematik Sempozyumu. Kültür Üniversitesi  İstanbul, Eylül.2005.
83. On İnverse Problem for Periodic Sturm-Liouville Equation, II Ankara Matematik Günleri, 14-15 Haziran  2007, p. (coautor Münevver AYDIN)
84. Dirac Operatörü İçin Ters Problem Üzerine, III Ankara Matematik Günleri, 22-23 Mayis 2008, p.61
85. On the İnverse Problem for Diffusion Operator, IV Ankara Matematik Günleri, 4-5 haziran 2009, p.15 (coautor Keziban TAŞ)
86.On the İnverse Problem for Diffusion Operator, IX. Dinamik Sistemler Çalıştayı, 18-19 Haziran, 2009, p.1.İzmir. (coautor Keziban TAŞ)  
87.On The İnverse Problem For Singular Canonical Dirac Operator, V Ankara Matematik Günleri, 4-5 haziran 2010, p.61 (coautor Murat ŞAT)

Çap Olunmuş Əsərləri

1. Oscillation theorems in multiparametrial spectral theory Proceedings of the Symposium of  Young Mathematicians  (Diplom work),Moscow State University,1976,pp.1-27.
2. The definition of differential operator with peculiarity in zero on two spectrum.VINITY,No 4407-80, Moscow,1980,pp.1-16.
3. İnverse problem for Sturm-Liouville equation with pecularity in two patially non-coincided spectrum. Ph.D disser. Moscow State University, 1981,pp.1-99.
4. İnverse problem for Sturm-Liouville equation with pecularity in two patially non-coincided spectrum. Atoreferat Ph.D disser. 1981,pp.1-14
5.About inverse problem on two spectrum for the differential operatorwith peculiarity in zero.DAN Azerb.SSR.,v.XXXVI,No 10,1980,pp.6-10
6. Inverse problem for Dirac System in two partially settled spectrum.VINITY,No 3304,Moscow,1981,pp.1-29.
7. Inverse problem on two incompletely set collection  spectrum for Sturm-Liouville operator.J.Spectral theory of operators,v. IV,1982,pp.164-173.
8. The defining of Dirac system in two incompletely set collection of eigenvalues.DAN Azerb.SSR.,v.XII,No:5 ,1985,pp.8-12.
9. The definition of differential operator with peculiarity in zero on two spectrum.J.Spectral theory of operators, v.VIII,1987,pp.177-188.
10. Concerning a priory estimates of solution of the inverse logarithmich potential problem, Technical Report No 233, 1990 DMS-8810192, pp.1-21.Berkeley,University of California,USA. (coauthor M.Brodsky).
11.Concerning a priori estimates of solution of the inverse logarithmic potential problem J.Inverse Problems,v.6,1990, pp.321-330.UK (coauthor M.Brodsky).
12. Solution of direct and inverse problems in  spectral analysis.Lectures in Bangalor 1989,pp.1-27.India.
13. Some aspects inverse problem for Dirac operator with peculiarity.Trans.IMM Akad.Sc.Azerb.v. III(ZI)1995, pp.39-44.
14. Concerning apriori estimates of the solution of the inverse logaritmich potential problem .Proceeding of the first join seminar of Appl.Math.Univ.Of Zanjan and Baku State Univ. Iran,1995,pp.28-34.
15. Cauchy and Goursat problem for the second order hyperbolic equations with discontinues cofficients.Izv.AN Azerb.V.6 No 3,1995.
16.İnvers problem for diffusion operator in two partially non-coincided spectrum. Trans. IMM Akad.Sci.Azerb.V.III(XII),1996.
17.Inverse problem for singular Sturm-Liouville operator, IMM of NAS of Azerb..v.XVII, 2003,pp.113-126. (coauthors S.N.Lakayev,H.Koyunbakan).
18.Transformation operator for singular Sturm-Liouville equationsInternational, Journal of Applied Mathematics, v.14,No.2, 2003, pp. 135-143. (coauthor H.Koyunbakan).
19.On the determination of the Dirac operator from two spectra, Transactions  NAS of Azerb, v.XXIII,No.4,2003,pp.159-172. (coauthor Ü.İç).
20.Half inverse problem for singular differential operator Applicable Analysis, v.84, No.3, 2005, pp.247-252. (coauthor H.Koyunbakan).
21.On inverse problem for singular Sturm-Liouville operator from two spectra.Transactions NAS of Azerb..v.XXV,No.1,2005, pp.125-134.
22.A uniqueness theorem for inverse nodal problem İnverse Problems in Science and Engineering (İPSE), v.15, no.6, 2007, pp. 517-524. (coauthor H.Koyunbakan)
23.Solution of discontinuous inverse nodal problem on a finite interval. Mathematical and Computer Modeling, v.44, 2006, pp.  204-209.  (coauthor H.Koyunbakan ).
24.On inverse problem for singular Sturm-Liouville operator from two spectra, Ukrainian Math.Journal, v.58,No.1, 2006, pp.147-154. (coauthor R.Yılmazer).
25.Half inverse problem for diffusion operators on the finite interval. Journal of Mathematical Analysis and Applications, v.326, 2007, pp.1024-1030.(coauthor H.Koyunbakan ).
26.Half İnverse Problem for Operators with Singuler Potentials, İntegral Transforms and Spesial Functions, v.18, no.10, 2007, pp.  765-770. (coauthor H.Koyunbakan ).
27.İnverse Nodal Problem for the Second Order Differential Operator Having Regular Singularity, İnternational Journal of Difference Equations and Dynamical Systems, 2006, pp. 241-247.  (coauthor H.Koyunbakan ).
28.İnverse Problem for a Singular Diffferential Operator,  Mathematical and Computer Modeling, v.47,issues 1-2, 2008, pp.178-185.(coauthor H.Koyunbakan ).
29.İnverse Nodal Problem for Dirac Operator, World Applied Sciences Journalv.11.no.8,pp. 906-911 2010, (coauthors E.Yılmaz and H.Koyunbakan)
30.Reconstruction of Potential in the Sturm-Liouville Problem With a Boundary Condition Depending Spectral Parameter, İnverse Problem in Science and Engineering, v.18, no.1, 2009, pp.  173-180. (coauthor H.Koyunbakan and Ü.İÇ )
31.On the Determination of the Hydrogen Atom Equation from Two Spectra, World Applied Sciences Journal, v.13.no.10, 2011, pp.  2203-2210. (coauthors Resat Yilmazer)
32.A Hochstadt-Liberman Theorem for Hydrogen Atom Equation, İnt. Jour. of Appl.and Computational Mahematics, v.11, no.1, 2012, pp.74-80, (coauthors Resat Yilmazer).
33.On the Determination of the Singular Sturm-Liouville Operator from Two Spectra,  CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 84, No. 1, pp. 1-12, 2012, (coauthor M.Sat).
34.On an Inverse Spectral Problem for a Integro-differential Operator, World Applied Sciences Journal, 18(1):1571-1575, 2012 (coauthor M. Sat).
35.Inverse problem For Interior Spectral Data of The Hydrogen Atom Equation, Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 64, No. 11, 2013 (coauthor M. Sat).
36.Inverse nodal problem for Sturm-Liouville operators with Coulomb potential, Int. Journ. of pure appl. Math. Vol. 80, No. 2, 173-180, 2013, (coauthor M.Sat).
37.Reconstraction of potential function for Strum-Liouville operator with Coulomb potential, doi: Boundary value problems, 10.1186/ 1687-2770-2013-49 (coauthor M. Sat).
38. A uniqueness theorem for Bessel operator from interior spectral data, Abstract and Applied Analysis, 2013, ID 713654, p.1-6  (coauthor M. Sat).
39.Ambarzumyan Type Theorem for a Quadratic Sturm-Liouville Operator, Turkish Journal of Science and Technology, Vol.  8(1), 1-5, 2013, (coauthors  H. Koyunbakan, D.Lesnic).
40.The uniqueness theorem for hydrogen atom equation, TWMS, Journ. Appl. Math., Vol. 4, No. 1, 2013, (coauthor E. Bas, R. Yilmazer).
41. A New Approximation For Singular Inverse Sturm-Liouville Problem, Thai Journal of Mathematics, 1-8, 2012, Online ISSN 1686-0209, (coauthor E.Bas).
42. Inverse Problem Having Special Singularity Type From Two Spectra, Tamsui Oxford Journal of Information and Mathematical Science 28(3), 2012,  239-258, (coauthor E.Bas).
43. Wellposedness of the inverse problem for Dirac operator. 2013, Chinese Journal of Mathematics. Vol. Article ID 279394, 5 pages. Doi: 10.1155/2013/279394. (coauthors M.Sat, K.Tas).
44.Fractional solutions of Bessel equation with N- method. The Scientific World Journal(Hindawi), Volume 2013, Article ID 685695, 8 pages (coauthors E. Bas, R. Yilmazer)
45.Spectral problem for diffusion operator. 2013, Applicable Analysis. Doi: 10.1080/00036811.2013.821113 (coauthor M.Sat)
46.Inverse problem for the quadratic pencil of the Sturm-Liouville equations, Proceedings of the International Conference on Numerical and Applied Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014),  Vol. 1648, AIP Publishing, 2015. (SCI). (coauthors M.Sat, K.Tas).
47. Numerical assessment of Dirac equation system by means of homotopy analysis method, Proceedings of the International Conference on Numerical and Applied Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014), Vol. 1648, AIP Publishing, 2015. (SCI). (coauthor Mine Babaoğlu).
48.On discontinuous Dirac systems with eigenvalue dependent boundary conditions, Proceedings of the International Conference on Numerical and Applied Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014), Vol. 1648, AIP Publishing, 2015. (SCI). (coauthor Tuba Gülşen).
49.Asymptotic behavior of eigenvalues of hydrogen atom equation, Boundary Value Problems, 2015.1, 1-15, 2015. (SCI). (coauthor Ismail Ulusoy).
50.Inverse Spectral Theory for a Singular Sturm Liouville Operator with Coulomb Potential, Advances in Pure Mathematics Vol.6 No.1, 2016,pp.41-(coauthor İsmail Ulusoy)
51.Stability of the spectral problem for Dirac operators. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), Vol. 1738, No. 1, AIP Publishing, 2016. (coauthor Ahu Ercan) (SCI).
52.Re-establishment singular spectral problem by nodal data. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences( ICANAS 2016), Vol. 1726, No. 1, AIP Publishing, 2016. (SCI). (coauthors Erdal Baş and Ramazan Özarslan).
53.Asymptotic formula for eigenvalues of one dimensional Dirac system. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), Vol. 1738, No. 1, AIP Publishing, 2016. (SCI). (coauthor İsmail Ulusoy)
54.Dirac systems that contain discontinuity conditions AIP  Proceedings 1759, 020009(2016); doi: 10.1063/1.4959623 , International Conference on  Analysis and Applied Mathematics, 2016, Almaty/Kazakhstan (SCI) (coauthor Tuba Gulsen)
55.On a Lipschitz Stability Problem for a p-Laplacian Bessel Equation., Communication Faculty of Sciencies  University of Ankara.series A1,Mathematics and Statistics, 2017, vol.66, no 2,pp.253-262.(coautors Tuba Gülşen and Emrah Yılmaz)
56.On Some Spectral Problems for Diffusion Oğerator., ITM Web of Conferences, 2017,vol.13, 01036. CMES2017.DOI.10.1051/itmconf/20171301036. pp.1-5.(coautor Mine Babaoğlu)
57.Stability Problem of Singular Sturm-Liouville Equation., TWMS Journal Pure and Applied Mathematics. 2017, vol.8, no.2, pp.148-159.(coautor Ahu Ercan)
58.Finiteness of of discret spectrum of the Hamiltonian of system of three particles one and two-dimensional lattice, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 11(3),1999,207-218. (coauthors S.N.Lakayev,H.Koyunbakan).
59.A uniqueness the theorem for singular Sturm-Liouville problem. C.Ü.Fen Bilimleri Dergisi, cilt 24,sayı 2, 2003, pp1-6. (coauthors H.Koyunbakan).