Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

 

Impact Factor: 2.722 (2021)*                       
5-year Impact Factor: 1.846
*Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics

http://www.twmsj.az/

Redaksiya heyəti

Müəlliflər ücün məlumat

Indeksləşmə

Turkic World Mathematical Society