Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Xəbərlər

Yeni monoqrafiya capdan çıxdı
08/01/2014

Akademik Fikrət Əliyev, f.r.e.d. Ağəddin Niftiyev və f.r.e.n. Cavanşir Zeynallının müəllifləri olduğu "Методы решения задач нечеткого оптимального управления" adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.

 

 

 

 

| Ətraflı


İnstitutunun illik hesabatı dinlənildi
24/12/2013

Dekabrın 24-də AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin illik hesabat iclasında Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun illik hesabatı dinlənildi. İnstitutun direktoru akademik F.Ə. Əliyev hesabatı təqdim etdi.

| Ətraflı


Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi
27/11/2013

27.11.2013 tarixində İnstitutun genişlənmiş elmi şurasının iclası keçirildi. İclasda Universitetinin Böyük Elmi Şurasına İnstitutdan üzvün seçilməsi məsələsinə baxıldı.  İclasda Universitetin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru prof. Aydın Kazımzadə iştirak edirdi. İclasın sədri İnstitutun direktoru Akademik Fikrət Əliyev namizədlər haqqında ətraflı məlumat verdi.  Sonda gizli səsvermə  ilə "Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər" şöbəsinin müdiri f.r.e.d. Yusif Qasımov Universitetinin Böyük Elmi Şurasına üzv seçildi.

| Ətraflı


Akademik Əhliman Əmiraslanov: “Beynəlxalq tələblərə cavab verməyən jurnalların fəaliyyəti dayandırılacaq”
26/11/2013

"....Universitet rektoru BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Applied and Computational Mathematics” elmi jurnalının Azərbaycanda yeganə impakt-faktorlu dərgi olduğunu bildirərək jurnallarımızın “Thomson Reuters”, “Elsevier”, “Scopus” kimi elmi bazalarda təmsil olunmasının Azərbaycan elminin inkişafı, almilərimizin beynəlxalq aləmdə tanıdılması baxımından vacibliyini qeyd edib. Akademik beynəlxalq tələblərə cavab verməyən nəşrlərin fəaliyyətinin dayandırılacağını bildirib....."

| Ətraflı


Dünyaya səs alan gənc alimin elmimiz haqqında fikirləri
26/11/2013

"...Tomson Röyters Agentliyinin (Tomson Reuters, bax: http://wokinfo.com/) Elmi İnformasiya İnstitutunun (ISI) ‘‘ISI Web of Knowledge’’ (ISI = International Scientific Index) axtarış sistemi haqqında dəyərli Akademik Fikrət Əliyevin bir sıra məlumatlandırıcı (tutorial – öyrədiji) məqalələri [1,2], müsahibəsi [3] və kitabı [4] artıq Azərbaycan Elmi ictimaiyyətinə məlumdur. Bu məqalədə məqsəd həmin sistemin Azərbaycanda müxtəlif müsabiqələr zamanı qiymətləndirmə prosesində istifadəsinin vacibliyini əsaslandırmaqdır...."

" ... Məsələ ondadır ki, Azərbaycan elmi mühiti Thomson Reuter sisteminə heç də yad deyil. Əsası 2002-i ildə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri akademik Ə.M.Abbasov və b. tərəfindən qoyulmuş və Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-də (BDU) çap olunan Applied nd Computatonal Mathematics jurnalı cəmi 6 il ərzində Genişləndirilmiş Siyahısına daxil olmuş və nəinki keçmiş sovetlr birliyində, həmçinin şərqi avropadakı eyni profilli jurnallar arasında ən yüksək İmpakt Faktor (Təsir Əmsalı) almışdır. Jurnalın ildən-ilə artan reytinqi onu nümayiş etdirir ki, artıq Azərbaycanda bu istiqamətdə dünya səviyyəsində fəaliyyət göstərə bilən potensial var və bu potensialdan AMEA başda olmaqla azərbaycanın bütün elmi və təhsil sistemi səmərəliklə faydalana bilər. ..."

| Ətraflı


Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri
05/11/2013

Akademik F.Ə.Əliyev və f.r.e.n.  Ş.S.Ağayevin müəllifləri olduğu “Azərbaycanda  elmin  problemləri və  inkişaf perspektivləri” adlı kitabi çapdan çıxmışdır.

 

 

 

| Ətraflı


“Applied and Computational Mathematics” jurnalının “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutda təqdimatı
23/10/2013

23 oktyabr 2013-cü il tarixində  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Neftqazelmitədqiqatlayihə”  İnstitutunda   «Azərbaycan neft təsərrüfatı»  jurnalının redaksiya heyətinin növbəti iclası keçirildi. AMEA-nın, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin və BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat  ETİ-nin təsis etdiyi “Applied and Computational Mathematics” (Tətbiq və Hesablama Riyaziyyatı) jurnalının həm-baş redaktoru akademik F.Ə. Əliyev və icraçı redaktoru f.-r.e.n. N.Ə. Səfərova iclasda iştirak etdilər.

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev “Nonlinear Oscillations” beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü seçilib
17/10/2013

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnsitutunun direktoru, akademik Fikrət Əliyev "Nonlinear Oscillations" ("Нелинейные колебания") beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir.

 

 

| Ətraflı


Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi
24/09/2013

24.09.2013 tarixdə BDU-nun nəzdində fəaliyyətə başlamış FD.02.017 dissertasiya şurasında  Murad Həsən oğlu İmanovun “Faza məhdudiyyətli optimal idarəetmə məsələlərinin requlyar həllərinin  oxşar  həllər metodu vasitəsilə tədqiqimovzusunda doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi keçirildi.

| Ətraflı


Nobel Qardaşlarının II Elmi-İnnovativ Konfransı
13/09/2013

13-14 sentyabr 2013-cü il tarixində Stokholmda (İsveç) Nobel Qardaşlarının II Elmi-İnnovativ Konfransı  keçirildi. Konfrans “Nobel Oil LTD” Şirkətinin dəstəyi və  İsveç Biznes Tarixi Mərkəzi, Azərbaycan-Skandinaviya Əməkdaşlığı və Bakı Nobel İrsi Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunmuşdu. İnstitutun direktoru akademik F.Ə. Əliyev, elmi katibi, f.-r.e.n. N.Ə. Səfərova və b.e.i., f.-r.e.n. Q.H. Məmmədova bu konfransda iştirak etdilər.

| Ətraflı


Yubiley
11/09/2013

İnstitutun  kollektivi informatika üzrə  direktor müavini f.r.e.n. Nailə Vəliyevanı yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona  gələcək  elmi və təşkilati işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır.

Nailə Vəliyeva 1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş və 1992-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi, hal-hazırda isə informatika üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. O, 2000-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. N.İ.Vəliyeva 30-dan çox elmi əsərin müəllifidir. O, İnstitutun həyata keçirdiyi bütün elmi və təşkilati işlərində fəal iştirak edir.

| Ətraflı


Sənaye Tətbiqli Optimallaşdırma və İdarəetmə IV beynəlxalq konfransı
23/07/2013

09-12 iyul 2013–cü il tarixində Boroveçdə (Bolqarıstan Respublikası) “Sənaye Tətbiqli Optimallaşdırma və İdarəetmə” IV beynəlxalq konfransı keçirildi. Bu konfrans Sofiya Texniki Universitetinin, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin dəstəyi və BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin fəal iştirakı ilə təşkil olunmuşdu. Konfransda dünyanın 10-dək ölkəsindən 50-dən çox tanınmış alim məruzə ilə iştirak edirdi.

Konfransın açılışında Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları  Naziri, akademik Ə. Abbasovun konfrans iştirakçılarna təbriki oxundu.


| Ətraflı


Dissertasiya Şurasının iclası
04/06/2013

İnstitutda BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.017 Dissertasiya Şurasının  1-ci iclası keçirildi. Şuranın sədri akademik Fikrət Əliyev  iclası açaraq Şura üzvlərini fəaliyyətə başlamaları münasibəti ilə təbrik etdi. Sonra gundəlikdə olan məsələlərə baxıldı.

| Ətraflı


“Nobel oil” şirkətində müşavirə
18/03/2013

6 mart 2013-cü il tarixində  “Nobel oil” şirkətində BDU-nun “Tətbiqi Riyaziyyat” ETİ–nin bir qrup əməkdaşlarının iştirakı ilə Azərbaycanda neft sənayesi və onun problemlərinə həsr olunmuş elmi-texniki müşavirə keçirildi. Müşavirənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın neft yataqlarının istismarında mövcud problemlərin araşdırılması və müasir elmin metodlarından istifadə edərək həll yollarını müəyyənləşdirmək olmuşdur. Müşavirədə qarşıda duran məsələnin çətin olmasına baxmayaraq vacibliyi qeyd olundu. Qazlift quyularının modelləşməsi və idarə olunması problemləri haqqında ətraflı məlumat verildi.

| Ətraflı


Qafqaz Universitetində Seminar
20/02/2013

20.02.2013-cü ildə Qafqaz Universitetində Thomson Reuters (TR) agentliyi ilə birgə seminar keçirildi. Tədbirdə Agentliyin Türkiyə və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Metin Tunc, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Universitetlərin, elmi kitabxanaların, informasiya texnologiyaları müəssisələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. İnstitutun direktoru Akademik Fikrət Əliyev seminarda məruzə ilə çıxış etdi.

| Ətraflı


TDRC-nin İdarə Heyətinin üzvü Prof. Murat Tosunun Bakı səfəri
18/01/2013

Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin (TDRC)  İdarə Heyətinin üzvü,  Sakarya Universitetinin (Türkiyə) professoru  Murat Tosun 13-16 Yanvar 2013 tarixində Bakıda olub. Səfərin məqsədi TDRC cari fəaliyyəti və problemlərini müzakirə etmək idi. 14.01.2013 tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri, TDRC -nin prezidenti professor M.Mərdanov TDRC –nin vitse-prezidenti, Türk Dünyası riyaziyyatçıları Elmi Fondunun prezidenti akademik Fikrət Əliyev, TDRC-nin vitse prezidenti  Etibar Pənahov,  TDRC-nin İdarə Heyətinin üzvü, Türk Dünyası riyaziyyatçıları Elmi Fondunun icraçı direktoru  Yusif Qasımov və professor Murat Tosunu qəbul etmişdir.

| Ətraflı


Müsahibə
28/12/2012

Fikrət Əliyev Qazaxıstanın Oskemen şəhərinə səfəri zamanı “Казахстанская правда” və Şərqi-Qazaxıstan Dövlət Texniki Universitetinin “За знание” qəzetlərinə müsahibə vermişdir.

http://www.do.ektu.kz/knowReloaded/default.aspx?mag=47&page=6

http://www.kazpravda.kz/c/1356483368


| Ətraflı


Azərbaycan alimləri Qazaxıstanda
14/12/2012

İnstitutun direktoru Akademik Fikrət Əliyev f.r.e.n., şöbə müdiri Nəvazi  İsmayılov 30 noyabr-9 dekabr tarixlərində Qazaxıstanın Serikbayev adına Şərqi-Qazaxıstan Dövlət Texniki Universitetinin dəvəti ilə Oskemen (Ust-Kamenoqorsk) şəhərində olmuşlar.

| Ətraflı


Azərbaycan – Thomson Reuters əməkdaşlığı dünya mətbuatında
08/11/2012

Amerika Birləşmiş Ştatlarında çap olunan məşhur “The wall street journal” qəzeti Thomson Reuters agentliyinin məsul şəxslərinin Bakıya səfəri və buradakı görüşləri ilə bağlı məqalə çap etmişdir.

http://online.wsj.com/article/HUG1648379.html?mod=crnews

| Ətraflı


Thomson Reuters agentliyinin nümayəndələri İnstitutda
08/10/2012

«Thomson Reuters» agentliyinin icraçı vitse-prezidenti Keyt Makqreqor, «Thomson Reuters» agentliyinin Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri üzrə direktoru David Horki, Yaxın Şərq, Afrika, Avropa ölkələri  üzrə meneceri Erik-Jan-Van-Kleef və b. Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunda olmuşlar. Qonaqlar  “Applied and Computational Mathematics” jurnalının əməkdaşları ilə görüşmüş, jurnalın işi ilə yaxından tanış olmuşlar. Daha sonra İnstitutun direktoru akademik Fikrət Əliyev qonaqlara Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin indiyə qədərki fəaliyyəti haqıında danışdı və  Cəmiyyətin institutda nəşr olunan “TWMS Pure and Applied Mathematics”  jurnalı ilə tanış etdi.  O, həmçinin cəmiyyət və gələcək perspektivlər haqqında müfəssəl bilgi verdi.  Müəyyən diskusiya  əsasında tərəflər birgə əməkdaşlıq üçün razılığa gəldilər.

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |