Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

TWMS Journal Pure and Applied Mathematics

20/04/2017

Jurnalın bu sayında dünyanın tanınmış alimlərindən M.Ekici (Turkiya), A. Noor (Pakistan), Ljubisa D.R. Koçinak (Serbiya), H.M. Srivastava (Kanada), M. Mursaleen (Hindistan), B.Davvaz (Iran), S.D.Poqoreliy (Ukrayna) və başqalarının müasir nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələlərinin həllinə həsr olunmuş məqalələri dərc olunmuşdur. Qeyd edək ki, bu məqalələr idarəetmə, inteqral operatorlar, ultrametrik fəzalar, dinamik sistemlər nəzəriyyələrini əhatə edir.