Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

TWMS Journal Pure and Applied Mathematics

31/10/2016

növbəti 7-ci cildinin 2-ci sayı çapdan cıxmışdır.  Jurnalın bu sayında dünyanın tanınmış alimlərindən  V.B. Larin (Ukrayna), H.M. Srivastava (Kanada),  S.M. Hüseynzadə (Rusiya), F.Ə. Əliyev (Azərbaycan)  və başqalarının müasir nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələlərinin həllinə həsr olunmuş məqalələri dərc olunmuşdur.