Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Tomson Reuters agentliyi Azərbaycanın elmi jurnalının təsir əmsalını yüksəldib

14/06/2017

Qeyd edək ki, “Applied and Computational Mathematics” jurnalı “impact factor” göstəricisinə görə regionda liderliyi qoruyur.

NRYTN, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis etdiyi bu jurnal hələ ki, təsir əmsalına malik ilk və yeganə Azərbaycan jurnalıdır.

2002-ci ildən ingilis dilində nəşr olunan jurnalda tətbiqi riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə aid yüksək səviyyəli, əsaslı rəydən keçən elmi məqalələr dərc edilir.

Nəşr olunduğu 16 il müddətində “Applied and Computational Mathematics” jurnalı 45 ölkədən 200-dən çox beynəlxalq elm və təhsil müəssisələri ilə elmi mübadilə həyata keçirib.

Elmi İnformasiya İnstitutu kimi fəaliyyətə başlayan "Tomson Reuters" 1964-cü ildə beşcildlik ilk Elmi İstinadlar İndeksini çap etdirməklə 50 ildən artıq bir müddətdə elmi cəmiyyətə öz töhfəsini verib. Hökumət agentlikləri, nazirliklər, siyasi qurumlar və bütövlükdə dünya elm aləmindəki yenilikləri öyrənmək üçün məhz "Thomson Reuters"in məlumat bazasına etibar edir. Qeyd edək ki, məşhur "Reuters" İnformasiya Agentliyi təşkilatın strukturuna daxildir.

www.azertag.az