Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

f.-r.e.d. Arazov Həsənbəy beynəlxalq elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü seçilib

30/01/2019