Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Yeni monoqrafiya capdan çıxdı

08/01/2014

Monoqrafiyada qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi sahəsində alınmış  yeni nəticələr verilir. Kitabın əsas məqsədi qeyri müəyyənliklərlə əlaqəli olan  müxtəlif tənlikləri  və optimal idarəetmənin  məsələlərini tədqiq etməyə imkan verən riyazi aparatın yaradılmasından ibarətdir. Həmçinin optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün hesablama alqoritmləri təklif olunmuşdur.

Kitab optimallaşdırma, diferensial tənliklər, optimal idarəetmə və qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi sahəsində ixtisaslaşan elmi işçi, aspirant və tələbələr üçün nəzərdə tutulub.

Kitabın redaktoru f.r.e.d., professor S.V. Ulyanov, rəyçiləri isə f.r.e.d., professor İ.Z. Batırşin və f.r.e.d. Y.S. Qasımovdur.