Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Müdafiə Şurasının növbəti iclası keçirildi

02/04/2014

Ruhiyyə Bülbül qızı Zamanovanın «Paylanmış parametrli bəzi sistemlərdə idarə  məsələsinin həlləri çoxluğunun xassələri və həm adi, həm də ümumiləşmiş idarələrin optimallığı üçün zəruri şərtlər» mövzusunda 1214.01 – Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə ixtisası üzrə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi doktorluq dissertasiya komissiya yaradılsın və

-   f.r.e.d., A.A. Niftiyev

-  f.r.e.n., professor K.Q. Həsənov

kuratorlar təsdiq edilsinlər.

2. Lətifə Fərzəli qızı Ağamalıyevanın «Çoxgirişli, çoxçixişli optimal sintez məsələlərinin həlli üçün yüksək dəqiqlikli “tezlik” alqoritmlərinin işlənməsi» mövzusunda 3338.01 - «sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi» ixtisası üzrə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi doktorluq dissertasiya işi şuraya qəbul edilsin.