Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

İlkin müzkirə

18/02/2020

18.02.2020-ci il tarixdə saat 1000-da Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat  İnstitutunda aparıcı  elmi işçi, f.r.e.n, Şərif Məmməd oğlu Nəsibovun  “Sobelev bərabərsizliklərində opimal sabitlər və onların tətbiqləri”  mövzusunda  1211.01- Diferensial tənliklər ixtisası üzrə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi doktorluq dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirildi.

Müzakirə  yüksək səviyyədə keçirildi. Müzakirədə akademik Yusif Məmmədov, akademik Fikrət Əliyev, AMEA-nın mübir üzvi, prof. Bilal Bilalov,  f-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev, f-r.e.d. Misrəddin Sadıqov, f-r.e.d. Aqil Xanməmmədov   dissertasiya haqqında öz müsbət fikirlərin və iradlarını bildirdilər. İclas iştirakçıları, rəyçilər və qonaqlar işi yüksək qiymətləndirdilər. İclas iştirakçıları işin növbəti mərhələyə buraxılmasına yekdilliklə səs verdilər.