Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Institutun beynəlxalq əlaqələri genişlənir

11/02/2015

İclasda jurnalın baş redaktoru akademik A.M. Samoylenko jurnalın bugünkü uğurları və gələcək perspektivləri haqqında ətraflı məruzə etdi. Həmçinin  Ukrayna MEA-nın Riyaziyyat İnstitutu ilə Tətbiqi Riyaziyyat  ETİ arasında elmi əməkdaşlının inkişafı yolları da müzakirə edildi və  "Нелинейны Колибання" jurnalı ilə İmpakt Faktoru 0.697 olan  “Applied and Computational Mathematics” jurnalı  arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi vurgulandı. Qeyd edildi ki, bu əməkdaşlıq əlaqələri  beyəlxalq aləmdə hər iki jurnalın reytinqinin yüksəlməsində müəyyən mənada mühüm rol oynayacaq.