Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Fəaliyyəti maraqla qarşılanan elm ocağı

31/01/2012

BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun fəaliyyəti beynəlxalq elmi meyarlara əsaslanır.

"Azərbaycanın öncül ali təhsil ocağı kimi 90 ildən artıq müddətdə milli kadr hazırlığı prosesinə sanballı töhfələr vermiş Bakı Dövlət Universiteti (BDU) dəqiq elmlər sahəsində qazandığı nailiyyətlərlə də nüfuzunu qoruyur. Mövcud olduğu dövr ərzində yüz minlərlə insanın taleyində mühüm rol oynamış, ayrı-ayrı dövlət qurumları üçün layiqli mütəxəssislər hazırlamış BDU-nun tətbiqi riyaziyyat sahəsində formalaşdırdığı elmi məktəb hazırda dünyada maraqla qarşılanır. Bu uğurların qazanılmasında universitetin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun işini xüsusi vurğulamaq lazımdır."

http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=6437