Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

24/09/2013

Elmi məsləhətçi – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın həqiqi uzvü, BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun direktoru, professor Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev.

Rəsmi opponentlər:

  • fizika riyaziyyat elmləri doktoru, rus, Rusiya Elmlər Akademiyasının Hesablama Mərkəzinin baş elmi işçisi,  professor Vasili Vasilyeviç Dikusar;
  • fizika riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru, r.ü.e.d. Telman Qulu oğlu Məlikov;
  • fizika riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU-nun “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının professoru, Hamlet Fərman oğlu Quliyev;

Aparıcı təşkilat – Sumqayıt Dövlət Universiteti, “Diferensial tənliklər və riyazi kibernetika” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin İdarəetmə nəzəriyyəsi və dinamiki sistemlər İnstitutundan(f.r.e.d.  V.A. Baturin)

Rusiya Elmlər Akademiyasının İnformasiyanın ötürülməsi problemləri İnstitutundan(f.r.e.d., prof. A.P. Afanasyev)

İstanbul Tekniki Universitetindən (f.r.e.d., prof. Elimxan Mahmudov)

Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetindən (Ukrayna EA-nın müxbir üzvü, Ukrayna Dövlət  Mükafatı Laureatı, Ukraynanın əməkdar elm və texnika xadimi f.r.e.d., prof. A.V. Anisimov)

Sankt-Peterburq Dövlət Universitetindən (Rusiya Federasiyası əməkdar elm xadimi, f.r.e.d., prof. V.F. Demyanov)