Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

18/06/2010

Dissertasiyanın elmi məsləhətçisi akademik F.Əliyev, rəsmi opponentləri f.-r.e.d., prof. V.F. Demyanov (Sankt-Peterburq), f.-r.e.d., prof. S.İ. Kabanixin (Novosibirsk), f.-r.e.d., prof. Ə.Kərimov (Azərbaycan), aparıcı təşkilat isə Rusiya EA-nın Dorodnitsin adına Hesablama Mərkəzi idi. Müdafiədə edilən çıxışlarda dissertasiyanın yüksək elmi səviyyədə yazıldığı və doktorluq dissertasiyasına qoyulan bütün tələbləri  ödədiyi, onun müəllifi Y.S. Qasımovun isə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layuq olduğu qeyd edildi.

Dissertasiya Şurası yekdilliklə Y.S. Qasımova riyaziyyat elmləri  doktoru elmi dərəcəsinin verilməsinin Lehinə səs verdi.