Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

COIA-2020 Beynəlxalq Konfransının əsərləri Clarivate Analytics-in səhifəsində

27/01/2021