Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Beynəlxalq Forumda iştirak

03/07/2015

24-27 iyun 2015-ci il tarixində Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti akademik Altay Borubayevin təşkilatçılığı ilə Qırğızıstanda İssık-Kul Beynəlxalq Riyaziyyat Forumu keçirilmişdir. Forumun işində iştirak etmək üçün Tətbiqi Riyaziyyat İnstititunun direktoru akademik Fikrət Əliyev, şöbə müdiri f.r.e.d. Yusif Qasımov dəvət olunmuşdular. Təqdirəlayiq haldır ki, F.Ə. Əliyevin, N.A. İsmayılov, Y.S.Qasımovun birgə işi Forumda plenar məruzə kimi təqdim edilmişdir. Forumda iştirak edən F.Ə.Əliyev Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse-prezidenti kimi Forumun gedişində təşkil edilən Cəmiyyətin İdarə Heyətinin toplantısında növbəti 6-cı Konqresinə hazırlıq prosesinin müzakirəsində iştirak etmişdir.