Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri

05/11/2013

Kitabda Azərbaycan elminin müasir inkişaf göstəriciləri, elmin inkişafına təsir edən beynəlxalq meyarlar, ölkədə el­min mövcud və gələcək prioritetləri, elmi kadr hazır­lı­ğının problemləri, bir sıra fundamental, ictimai və humanitar elm sa­hələrinin mövcud durumu və s.məsələlər təhlil edilir. Kitabın əsas mahiyyəti müasir Azərbaycan elminin dünya e­lmi məkanına inteqrasiyası problemini qoymaq və onun həlli yollarının elmi-nəzəri konsepsiyasını göstərməkdir. Kitabın redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Cahangir Məmmədli,  rəyçilər isə tibb elmləri doktoru, akademik Böyükkişi Ağayev və filologiya elmləri doktoru, professor Alxan Bayramoğludur.