Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Applied and Computational Mathematics jurnalının xüsusi buraxılışı

03/02/2011

Buraxılışın çapa hazırlanması prosesində iştirak etmək üçün qeyri-səlis nəzəriyyə sahəsində tanınmış mütəxəssislər Mo Jamşidi (İllinois, ABŞ), Hamid Berenji (Kaliforniya, ABŞ), Şahnaz Şahbazova (Bakı, Azərbaycan) Guest Editor kimi dəvət  olunmuşlar. Bu buraxılışa məqalə təqdim etmək  üçün  dünyada  tanınmış alimlərə müraciət olunmuşdur. Ciddi rəy prosesindən sonra təqdim olunmuş 27 məqalədən 14-ü çapa qəbul olunmuşdur. Xüsusi buraxılış  professor L. Zadənin   öz həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi “Mənim həyatım və yaradıcılığım – retrospektiv baxış” adlı məqaləsi ilə başlayır. Buraxılışda D.Dubois, E.E.Kerre, J.M. Mendel, Y.Hata, S.V. Ulyanov və s. kimi məhşur alimlərin məqalələri işıq üzü gormüşdür.