Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Applied and Computational Mathematics - Azərbaycan elmi jurnalı MDB-də lider, Şərqi Avropa məkanında isə öncül mövqedədir.

14/07/2017

14 iyul 2017-ci il Respublika qəzeti
Fikrət Əliyevin müsahibəsi