Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Akademik Fikrət Əliyev beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü seçilib

15/01/2014

Yeni təsis olunan jurnal Iran Islam Respublikasının Təbriz Universitetində nəşr edilir.

Computational Methods for Differential Equations”” beynəlxalq jurnalı diferensial tənliklərin həlli üçün yeni üsullar və onların ədədi və ya hesablama aspektləri ilə bağlı orijinal elmi araşdırmaları əhatə edir.

Jurnalın veb-saytı:  http://cmde.tabrizu.ac.ir/