Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Akademik Fikrət Əliyev beynəlxalq jurnalın redaksiya heyətinin üzvü seçilib

29/12/2016

1955-ci ildə təsis edilmiş jurnal tətbiqi mexanikanın müxtəlif istiqamətlərini əhatə edir. Qeyd edək ki, bu elmi jurnal (İnternational Applied Mechanics) hal-hazırda Web of Science bazasındadır və 2005-ci ildə 1,7 impakt faktoru olmuşdur.