Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Jurnalın növbəti nömrəsi capdan çıxdı

30/06/2016

Jurnalın bu sayında  dünyanın  tanınmış alimlərindən  K. Jbilou (Fransa), Zhenhai Liu (Çin), T. Simos (Yunanıstan), D. Baleanu (Rumıniya), B. Ahmad (Səudiyyə  Ərəbistanı)  və başqalarının tətbiqi və nəzəri riyaziyyatın aktual məsələlərinin həllinə həsr olunmuş məqalələri dərc edilmişdir. Bu məqalələr böyük ölçülü dinamik sistemlər nəzəriyyəsi, kəsr tərtibli differensial tənliklərin həll metodları, funksional differensial tənliklər nəzəriyyəsi və s. kimi   sahələri əhatə edir.