Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

İxtisaslar


BDU-nun  nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD.02.017 dissertasiya şurası aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların müdafiəsini həyata keçirir:

  • 1208.01 – “Ehtimal nəzəriyyəsi”
  • 1214.01 – “Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə”
  • 3338.01 – “Sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”