Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

 

Impact Factor: 1.892 (2020)*                        
5-year Impact Factor: 1.449
*Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics

Redaksiya heyəti

Müəlliflər ücün məlumat

Indeksləşmə

Turkic World Mathematical Society

Contents V.12, N.2, 2021

Arxiv

http://www.twmsj.az/