Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

Redaksiya heyəti

Müəlliflər ücün məlumat

Indeksləşmə

Turkic World Mathematical Society

Contents V.8, No.1, 2017

Arxiv