Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər şöbəsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • müxtəlif fiziki prosesləri təsvir edən xətti və qeyri xətti tənliklərin araşdırılması
  • oblasta nəzərən tərs spektral məsələlər
  • Şturm-Luivill operatoru üçün tərs məsələlər

Əməkdaşlar tərəfindən dəyişən oblastlı məxsusi ədəd məsələləri, Evalyusyon Şredinger tənlikləri üçün həllərin dağılması məsələləri, periodik əmsallı Sturm Luivill tənlikləri (Hill) üçün tərs məsələlər sahəsində fundamental nəticələr alınmışdır.

Şöbənin əməkdaşları:

Pənahov  E. S. -f.r.e.d., şöbə müdiri

Nəsibov Ş. M. , f.r.e.n., böyük elmi işçi