Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Əsgərov İdrak

Əsgərov M. İdrak
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Obrazların tanınması və informasiyaların işlənməsi" şöbəsinin kiçik elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: idrak.asgerov@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

1985 – Lənkəran rayonu, Gərmətük qəsəbəsi
1991-2002 – Gərmətük qəsəbə orta məktrəbi

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

2002-2006 – Mexanika - Riyaziyyat fakultəsi, BDU
2007 - 2009 - magistr

Əmək fəaliyyəti

2009- BDU Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, kiçik elmi işçi

Tədqiqat sahəsi

Optimal idarəetmə, cəbr və topologiya

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

2010-Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans, Bakı.

Seçilmiş əsərləri

  1. Алиев Ф.А.,Муталлимов М.М.,Аскеров И.М.,Асимптотический метод решения задачи построения оптимальных режимов газлифтного процесса, Доклады НАН Азербайджана, т. №1, 2010, с.26-33.
  2. Fikrat A. Aliev, Mutallim M.Mutallimov, Idrak M.Askerov, Iouldouz S.Raguimov, Asymptotic Method of Solution for a Problem of Construction of Optimal Gas-Lift Process Modes, Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in Engineering, 2010, Article ID 191053, 10 p.doi:10.1155/2010/191053
  3. M.M.Mutallimov,N.A.Ismailov,I.M.Askerov,M.F.Rajabov, An Asymptotical Method to Construction a Digital Optimal Regime for the Gas-Lift Process, Appl. Comput. Math., V.9, N.1, 2010, pp. 77-84.