Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Səfərova Nərgiz

Nərgiz Ə. Səfərova
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi katibi
İş telefonu:+ (994) 12 439 15 95
e-mail: [email protected]

Qısa bioqrafik məlumat

1971- Əli Bayramlı (Şirvan) şəh.
1978-1988 - Əli Bayramlı şəhər 9 saylı orta məktəb
1991-1996- Tətbiqi Riyaziyyat və kibernetika fakultəsi, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1991-1996- Tətbiqi Riyaziyyat və kibernetika fakultəsi, BDU
2005 - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
2016- dosent

 

Əmək fəaliyyəti

 • 1996-2008 - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, kiçik elmi işçi
 • 2008 -  Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu böyük elmi işçi
 • 2012- Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, elmi katib

Tədqiqat sahəsi

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi, matrislər nəzəriyyəsi, hesablama riyaziyyatı, ədədi üsullar

Qrantlar və nailiyyətlər

 • Applied and Computational Mathematics Beynəlxalq jurnalının baş redaktorun müvini
 • COIA-2005 Beynəlxalq konfransının yerli komitəsinin üzvü
 • COIA-2008 Beynəlxalq konfransının yerli komitəsinin üzvü
 • INTAS Grant Ref. Nr. 04-77-6902

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 1999 - The Second International Conference «Tools for Mathematical Modeling», Saint Petersburg.
 • 2001 - The Third International Conference «Tools for Mathematical Modelling», Saint Petersburg.
 • 2002 - Third Joint Seminar on Applied. Mathematics, Baku State University & Zanjan University, Baku, 2002.
 • 2003 - “Nəzəri və Riyazi fizikanın tərs məsələləri” 1-ci Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt.
 • 2005 - 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 22-25 May.
 • 2007 - 38th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Zanjan, 3-6 September.
 • 2007 - II Türk dünyası Mathematik Sempozyumu, 4-7 iyul, Sakarya, Türkiyə.
 • 2008 - International Conference on Mathematical Physics and Applications, Samara.
 • 2008 - 2nd International Conference on Control and Optimization with. Industrial Applications (COIA-2008), Baku, Azerbaijan, 2-4 June.

Seçilmiş əsərləri

MƏQALƏLƏR

 1. Mutallimov M.M., Safarova N.A. The problem of optimal control of the exploitation of oil wells  by gas-lift method, Proceedings of the 16th Inter. Conf. on Computational Mechanics and Modern Applied Program Systems, Alushta, Krym, 2009, pp.542-545.
 2. Aliev F.A., Safarova N.A., Nachaoui A., Gasimov Y.S., Efendiev R.F. An iterative algorithm for the solution of the discrete periodic optimal regulator problem, Reports of ANAS, Vol. LXIV, N.6, 2008, pp.3-7.
 3. Aliev F.A., Safarova N.A., Niftili A.A. New relations for the defining of the matrix coefficients of discrete periodic optimal output regulator, Reports of ANAS, V. LXIII, N.6, 2007, pp.28-38.
 4. Aliev F.A., Velieva N.I., Safarova N.A., Niftili A.A. Methods for solving of stabilization problem of the discrete periodic system with respect to output variable, Appl. Comput. Math., V.6, N.1, 2007, p.27-38.
 5. Aliev F.A., Safarova N.A. The correlations for defining of the matrix coefficients of the discrete periodic optimal regulator to output, News of Baku University, N.2, 2007, pp.89-94.
 6. Aliev F.A., Archasoy C.C., Asadzadeh M., Larin V.B., Safarova N.A., Mammadova G. H., Velieva N.I. Computational algorithms for optimization problems for periodic system, Matematisca Vetenksaper, Goteborg (ISSN 1652-9715), 16 p., 2006,http://www.math.chalmers.se/Math/Rsearch/Preprints.
 7. Aliev F.A., Larin V.B., Asadzadeh M., Velieva N.I., Safarova N.A. MATLAB codes for optimization problems for periodic control  systems, The Materials of the  Inter. Conf. “Problems  of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan October 24-26, 2006, pp.11-15.
 8. Aliev F.A., Arcasoy C.C., Larin V.B., Safarova N.A. Synthesis problem for periodic systems by static output feedback, Appl. Comput. Math., V.4, N.2, 2005, pp.102-113.
 9. Aliev F.A., Safarova N.A. On one optimization problem for the discrete periodic systems with respect to output, Reports of ANAS, V. LVIII, N.1-2, 2005.
 10. Aliev F.A., Safarova N.A., Guliev A.P. LMI method for the solution of the inverse problem of the discrete periodic optimal control system, Reports of ANAS, V. LVIII, N.3-4, 2005.
 11. Aliev F.A., Safarova N.A., Abbasov A.H. Synthesis of the system of stabilization for the plunger in well deep-pumping installations, News of Baku University, N.3, 2005, pp.104-113.
 12. Safarova N.A. The solution of the synthesis of optimal stabilization problem for the continuous periodic system with respect to output, The Materials of the I International Scientific Conference on Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics,Sumgait, Azerbaijan, 2003, pp. 69-71.
 13. Aliev F.A., Safarova N.A. On a defining of the gradient of functional by feedback matrices for the optimization problem of discrete periodic systems with respect to output variable, Reports of ANAS, V. LVIII, N.1-2, 2002, pp.19-26.
 14. Aliev F.A., Safarova N.A. Method for searching the gradient of the functional by the matrix of a feedback circuit on solving the problem of the synthesis of the optimal stabilization system by output, Journal of Automation and Information Sciences, V.34, N.3, 2002, pp.5-12.
 15. Velieva N.I., Safarova N.A., Ismailov N.A. Save stabilization problem for the discrete periodic system, Reports of ANAS, V. LVIII , N.1-2, 2002, pp.60-67.
 16. Aliev F.A., Safarova N.A. Inverse problem for discrete optimal periodic control systems, Journal of Automation and Information Sciences, Vol.32, N.2, 2000, pp.64-71.

TEZİSLƏR

 • Gasimov Y.S., Safarova N.A. On an optimization problem with respect to domain for the eigenfrequency of the vibrating plate, The 3th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Ankara, Turkey, 2011, pp.87-88.
 • Gasimov Y.S., Mardanov I.J., Safarova N.A. On a minimization of the first eigenfrequency of the plate with respect to its domain, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p.353.
 • Aliev, F.A. Ismayilov N.I., Safarova N.A., M.F. Radjabov.General problem of modeling and control of gaz-lift process, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p.410.
 • Safarova N.A., Gasimov Y.S. On an output stabilization problem for one mechanical system, 7th International Conference on Applied Mathematics, Baia Mare, Romania, 1-4 September, 2010, 1p.
 • Safarova N.A. On a stabilization of one mechanical system with uncompleted information,  Inter. Conf. on Diff. Equa. and Dynam. Syst., Suzdal, 2010, p.237.
 • Safarova N.A. On a solution of the discrete periodic optimal stabilization output problem, III Congress of the Turkic World Mathematical Society, Almaty, Kazakhstan, 2009, p.26.
 • Safarova N.A. An iterative method to the solution of the optimal regulator problem, Modern Problems of Applied Math. and Infor. Tech.-Al Khorezmiy 2009, Tashkent, 2009, p.129-130.
 • Safarova N.A. Formula for the defining of the matrix coefficients of the discrete periodic optimal output regulator, International Conference on Mathematical Physics and Applications, Samara, 2008, p.183.
 • Safarova N.A. An iterative algorithm for the solution of the discrete periodic optimal regulator problem, 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 2-4 June, 2008, p.159.
 • Aliev F.A., Safarova N.A., Niftili A.A. New relations for definition of the matrix coefficients of the discrete periodic optimal output regulator,  II Congress of the Turkic World Mathematical Society, Sakarya, Turkey, 2007, p.103.
 • Safarova N.A., Velieva N.I., Niftili A.A. Computational algorithm for solution of the discrete periodic optimal output problem, II Congress of the Turkic World Mathematical Society, Sakarya, Turkey, 2007, p.123.
 • Safarova N.A. Calculation algorithm for stabilization of the discrete linear systems by static output feedback, 38th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Zanjan, 3-6 September, 2007, p.427-429.
 • Safarova N.A., Leventoglu M., Mamedova G.H., Gasanov R.A. On a solution of the periodic optimal stabilization output problem in continuous case, 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 22-25 May, 2005, p.64.
 • Safarova N.A., Arjanov V., Velieva N.I., Mamedova G.H. Asymptotic solution of the discrete periodic optimal stabilization output problem, 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 22-25 May, 2005, p.64.
 • Asadzadeh M., Safarova N.A., Guliev A.P., Aliev F.A., Larin V.B. LMI algorithm for solving the inverse problem of periodic optimal control system, 1stInternational Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 2005, p.26.
 • Ismailov Sh.Z., Ramazanov K.N., Hashimov A.M., Mutallimov M.M., Safarova N.A. Synthesis of the optimal stabilization system for the plunger in well deep pump units, 1stInternational Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 2005, p.26.
 • Aliev F.A., Safarova N.A. On a defining of the gradient of functional by feedback matrices for the optimization problem of discrete periodic systems with respect to output variable, 3rd Joint Seminar On Applied. Mathematics, Baku State University & Zanjan University, Baku, Azerbaijan, 2002, p.21.
 • Aliev F.A., Safarova N.A., Velieva N.I. Approximate calculation of the gradient for the solution of the optimal stabilization output problem, The Third International Conference «Tools for Mathematical Modelling», Saint Petersburg, 2001, p.7.
 • Safarova N.A., Velieva N.I., Aliev F.A. An inverse problem for discrete periodic optimal regulator, The Second International Conference «Tools for Mathematical Modeling», Saint Petersburg, 1999, pp.118-119.
 • Aliev F.A., Safarova N.A., Velieva N.I, Mardanov M.Dz. The optimal stabilization of biped apparatus over a part of phase vector by the help of periodic optimization method, The Second Inter. Conf. «Tools for Mathematical Modeling», Saint Petersburg, 1999, pp. 9-10.
 • Aliev F.A., Safarova N.A., Savash E. On an inverse discrete optimal periodic regulator problem,  Second Inter. Symp. on Math.& Comp. Appl., Baku, Azerbaijan, 1999, p.99.
 • Aliev F.A., Safarova N.A., Velieva N.I. The optimal control problem for the discrete periodic system over feedback, Scientific Conference on The Question on Functional Analysis and Mathematical Physics dedicated to the 80th anniversary of BSU, Baku, Azerbaijan, 1999, pp.184-186.
 • Safarova N.A., Velieva N.I.  Calculation algorithm for the solution of the optimal feedback gains for the discrete descriptor systems,Scientific Conference dedicated to the 80th anniversary of Azerbaijan National Republic, Baku, Azerbaijan, 1998, p.85-86.
 • Mardanov,M.Dz.., Safarova N.A., Velieva N.I. Algorithm for the construction of optimal output regulator for the descriptor system, Proceedings of the Conference   dedicated to the 80th anniversary of K.T. Akhmedova, Baku, Azerbaijan, 1998, p.112-114.