Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

25.02.2020-ci il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda Rəsulzadə Aynur  "Maye demfer ilə rəqsi sistemlərin hərəkət tənliyinin diskretləşdirmə metodu" mövzusunda məruzə etdi.

Məruzədə klassik yanaşmadan fərqli olaraq, demferli riyazi model kəsr tərtib  törəmə ilə təsvir olunan  Newton mayesinin daxilində rəqs  sistemlər nəzərdən keçirilir. Burada kəsr tərtib  törəmənin kəsilməz halda təyini üçün diskret rəqsi sistemin modelinə keçirili və hərəkətin tənliyi  klassik fərq tənliyi ilə təsvir olunur. Bu diskret modeldən istifadə edərək, maye demferin tərtibini  (statistik məlumatlara əsasən) müəyyənləşdirmək üçün alqoritm təklif olunur.

 

 

 

Arxiv

 

f.r.e.n Rafael Mehdiyev