Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

12.03.2019-cu il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda İ.Ş. Cabbarov “Bəzi tənliklər sistemi ilə verilən səthlərdə sahələrin qiymətləndirilməsi mövzusunda çıxış etdi.

Bu məqalədə tənliklər sistemi ilə müəyyən edilən çoxobrazlı üzərində bəzi metrik məsələlər nəzərdən keçirilir. Bu sahələr törəmələrdən təşkil olunmuş matrislərin məxsusi ədədləri vasitəsi ilə qiymətləndirilir.

 

Arxiv