Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNARLAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 1000-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş  elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

16.01.2018-ci il tarixində saat 1000-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Feyzullayev B.X. “Flüidlərin qeyri-bircins laylarda çoxfazalı süzülməsi şəraitində hidrotermo-dinamiki proseslərin modelləşdirməsi” mövzusunda texnika üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin müzakirəsi.

Aparıcı müəssisə Tətbiqi Riyaziyyat ET İnstitutu.

Məruzəçi Feyzullayev B. X. dissertasiya işi haqqında ətraflı məruzə etdi. r.e.d. M. Sadıqov , r.f.d. E.Pənahov , r.f.d. Ş.Nəsibov , r.f.d.Ə. Ramazanov məruzəçiyə müxtəlif suallar verdilər.
Sonra  İnstitutun direktoru, akademik  F.Ə.Əliyev, “Məlumat hesablama sistemləri”  şöbəsinin müdiri,  rəyçi  t.e.d. M.M.Mütəllimov,  AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun əmakdaşı t.e.n. B.Kazımov , r.e.d. M.Sadıqov dissertasiya işi ilə bağlı çıxış edərək öz fikirlərini bildirdilər.

Sonda içlas iştirakçıları işin növbəti mərhələyə  buraxılmasına yekdilliklə səs verdilər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxiv