Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNARLAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10-00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş  elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

23.05.2017-cı il tarixində saat 1000-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda f.r.e.n., dosent  N.I. Vəliyeva "Çıxışa nəzərən optimal sintez məsələsinin parametrizasiya üsulu ilə ümumi halda həlli" mövzusunda məruzə etdi.

İşdə çıxışa nəzərən optimal sintez məsələsinin kəsilməz halda parametrizasiya üsulu ilə ümumi həll alqoritmi verilir. Təklif olunan həll alqoritmində polinomların faktorizasiyası, MFD ayrılışı və Diofant tənliklərinin həllindən istifadə olunur. Göstərilir ki, alqoritmdən simvol hesablamalar mühitində istifadə etmək olar. Nəticələr məlum misal üzərində müqayisə olunur və alqoritmin effektivliyi göstərilir.

Arxiv