Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

03.07.2018-ci il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda i.ü.f.d. Şəfizadə E.R. "Azərbaycan üçün Ümumi Daxili Məhsulun dinamik modeli"  mövzusunda çıxış etdi.

İşdə ilkin mərhələdə Azərbaycan üçün Ümumi Daxili Məhsulun investisiyadan asılı dinamik modeli qurulmuş və statistik göstəricilər əsasında onun adekvatlığı yoxlanılmışdır. Sonrakı mərhələdə investisiyanı idarəedici kimi qəbul edərək, ÜDM-in arzuolunan həddə çatması üçün optimal trayektoriyanın modeli təklif edilmişdir


 

 

 

Arxiv