Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNARLAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10-00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş  elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

17.10.2017-cı il tarixində saat 1000-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Əvvəlcə seminarın sədri akademik Fikrət Əliyev sözü r.ü.f.d., dos. Reyhan Şıxlinskayaya verdi. O,  14-15 oktyabr tarixlərində Ankara TOBB Ekonomi və Texnoloji Universitetində keçirilmiş “Fazzi Sistemlər 5-ci Beynəlxalq Simpoziumu”nda iştirakı haqqında ətraflı məlumat verdi.

Seminarda f.-r.e.n., dos., Ə. B. Ramazanov "Qradiyent alqoritminin bəzi diskret optimallaşdırma məsələlərində keyfiyyət araşdırılması" adlı məruzə ilə çıxış etdi.

Məlumdur ki, diskret optimallaşdırma məsələlərində qradiyent alqoritmi həmişə optimal həlli vermir. Ona görə də, qradiyent alqoritminin xətasının tapılması, həmin xətaların yaxşılaşdırılması aktual məsələdir.

Məruzə geniş sinif diskret optimallaşdırma məsələləri üçün yeni, daha dəqiq zəmanətli xətaların tapılmasına, qradiyent alqoritminin məsələyə daxil olan bəzi parametrlərinin həyəcanlanmasında dayanıqlığına həsr edilmişdir. Həmçinin tətbiqi məsələlərdə dayanıqlığın şərhinə və misallara baxılmışdır.

Arxiv