Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

22.01.2019-cu il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda t.ü.f.d. Camalbəyov M.A. "Ştanqlı nasosla təchiz edilmiş quyu-lay sisteminin kompyuter-imitasiya modeli" mövzusunda çıxış etdi.

İşdə imitasiya üsulunun tətbiqi ilə ştanqlı nasosun işi və layın işlənmə prosesini bir sistem halında kompyuter modeli verilmişdir. Hazırlanmış kompyuter-imitasiya modeli sistemin əsas parametrlərinin tədqiqinə imkan verir.

 

 

 

 

Arxiv