Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

13.03.2018-ci il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda A. Namazov "Diskret qeyri-xətti dinamik sistemlərə daxil olan parametrlərin təyini üçün komputer üsullarının işlənməsi və tətbiqləri" adlı məruzə ilə çıxış etdi.

İşdə qaz-lift üsulu ilə istismar olunan quyularda qazın və ya qaz-maye qarışığının hərəkətini təsvir edən qeyri-xətti  adi diferensial tənliklər sisteminin sağ tərəfinə kiçik parametr daxil (kiçik parametr quyunun dərinliyini tərs qiyməti kimi qəbul edilir) olan diskret hal nəzərdən keçirilmişdir.

 

Arxiv