Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

14.05.2019-cu il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda f.r.e.d.,prof. Aqil Xanməmmədov "Əlavə xətti poensiala malik olan Şredinger tənliyi üçün səpilmənin tərs məsələsi haqqında" məruzə ilə çıxış etdi.

Məruzə əlavə xətti poensiala malik olan birölçülü Şredinger tənliyi üçün Qelfand-Levitan formalizminə həsr olunmuşdur. Mənfi sonsuzluqda şərt ödəyən çevirmə operatoru qurulmuşdur  yarımoxunda Qelfand-Levitan inteqral tənliyi alınmışdır.


 

 

 

 

Arxiv