Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Ünvan: TRET İnstitutu, Seminar zalı, Otaq 18.

29.11.2022-ci il tarixində  İnstitutun növbəti  seminarı keçiriləcək.

Seminarda İnstitutun əməkdaşı r.e.d. Əli Ramazanov "Gücləndirilmiş üçbucaq bərabərsizliyi ilə verilmiş kommivoyajor məsələsi" mövzusunda məruzə edəcək.

Məlumdur ki, kommivoyajor məsələsi  NP-çətin sinfinə daxildir. Ona görədə bu məsələnin həllinə təqribi alqoritmlər tətbiq edlir. Çıxışda gücləndirilmiş üçbucaq bərabərsizlikli kommivoyajer məsılısinə baxılır və bu məsələnin həllinə qradiyent alqoritm tətbiq edilir və həmin alqoritmin parametrdən asılı xətası tapılır.

________________________________

22.11.2022 il  tarixində İnstitutun genişləndirilmiş Elmi Şurasının iclası keçirildi. İclas İnstitutun illik hesabatına həsr olundu.

Iclasda BDU-nun Elmi fəaliyyətin təşkili və innavasiyalar Mərkəzinin əməkdaşı Novruz müəllim  iştirak edirdi

İclasın sədri akademik F.Ə. Əliyev hesabatı təqdim etmək üçün sözü mövzu rəhbərləri t.e.d. M.M. Mütəllimova, institutun elmi işlər üzrə direkltor müavini AMEA-nın müxbir  üzvü Vaqif Quliyevə,  r.ü.f.d. Nazilə Hacıyevaya verdi.

Məruzəçilər 2022-ci ildə İnstitutda görülən işlər haqqında geniş şəkildə məruzə etdilər.

2022-cu hesabat ilində Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən  3 mövzu üzrə 16 iş yerinə yetirilmişdir. Hər bir mövzu və işlər haqqında ətraflı məlumat verildi.

İnstitutun  Beynəlxalq əlaqələri və əməkdaşların iştirak etdiyi qrantlar haqqında məlumat verildi.

Məruzəsələrdən sonra çıxışlar oldu.

İnstitut əməkdaşlarından r.e.d. E.S. Pənahov,  r.e.d.Y. Şərifov, prof. H.T. Arazov, akademik F.Əliyev çıxış edərək institutda görülən işləri qənaətbəxş hesab etdilər.

İnstitutun hesabatı səsə qoyuldu və yekdilliklə qənaətbəxş hesab olundu.

Seminarda xarici qonaq qismində Marağa Universitetinin Riyaziyyat bölməsinin professoru Ali Şükrü, Atatürk Universitetinin Riyaziyyat bölməsinin professorları  Ahmet Ocak Akdemir və Erhan Set iştirak edirdilər.


 

 

Arxiv

f.r.e.n Rafael Mehdiyev