Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNARLAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10-00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş  elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

04.07.2017-cı il tarixində saat 1000-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda Ceyhun Abbasov "Optimizasiya problemlərinin həllində sadə alqoritm" mövzusunda məruzə etdi.

Bu tədqiqat işi firmada istehsal proseslərində büdcə məhdudiyyəti şərtində verilmiş optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün alqoritmin qurulmasına həsr olunmuşdur. Məlumdur ki, firmalar məhdud resurslarından istifadə etməklə istehsallarını maksimum etməyə cəhd göstərirlər. Lakin, elə istehsal faktorları mövcud ola bilər ki, bu faktorlar firmanın istehsalına müəyyən dövrdən sonra təsir etsinlər. Belə olan halda optimallaşdırma məsələsinin məqsəd və məhdudiyyət funksiyaları dəyişənlərin laqlarında ifadə olunmuş olur ki, bu problemin həlli əsasında da firmanın resurslarının istehsal faktorları arasında bölüşdürülməsi mümkün olmur. Məhz bu tədqiqat işində verilmiş alqoritm bu problemin həli üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Arxiv