Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

17.09.2019-cu il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda dos. Hüseynov Sarvan “Oblastın bir hissəsində müntəzəm cırlaşan (p,q)- Laplas tənliyinin həllinin Hölder  kəsilməzliyi" adlı məruzə ilə çıxış etdi.

İkifazalı mühütdə göstəricisi p(x) olan p(x)-Laplas tənliyinə baxılır. Fərz olunur ki, fazanın sərhəddi hipermüstəvi olduqda p(x) funksiyası p və q qiymətlərini alır. Parametrə görə cırlaşan bu tip tənliklərin həllərinin Hölder kəsilməzliyi öyrənilir.

 

 

Arxiv