Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

15.05.2018-ci il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda f.r.e.d. Arazov H. "Dinamiki sistemlərin riyazi modelləşdirmələrində parametrlərin sərhəd qiymətlərinin tədqiqi"  mövzusunda məruzə ilə çıxış etdi.

Təqdim edilmiş işdə müşahidələrdən tapılmış statistik məlumatlar əsasında, nümunəvi misal kimi, Yer fiqurunun dinamikasının riyazi modelləşdirmələrini təmsil edən parametrlərin sərhəd qiymətlərinin riyazi analizi verilir.

 

Arxiv