Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Ünvan: TRET İnstitutu, Seminar zalı, Otaq 18.

17.05.2022-ci il tarixində  İnstitutun növbəti  seminarı keçiriləcək.

Seminarda professor Misrəddin Sadıqov "Qabarıq olmayan funksiyanin approksimasiyası haqqında və ekstremum  üçün zəruri şərtlər" mövzusunda məruzə edəcək.

İşdə Banax fəzasında hamar olmayan məhdudiyyətli ekstremal məsələnin ekstremumu üçün birinci tərtib zəruri şərt alınmışdır. Funksiyanın nöqtənin ətrafında subxətti approksimasıyana baxılır və onun bir sıra xassələri öyrənilir.

________________________________

10.05.2022-ci il tarixində  İnstitutun növbəti  seminarı keçirildi.

Seminarda r.e.d. Əli Ramazanov  “Qismən nizamlı çoxluqların əyriliyi və onun tətbiqləri haqqında” mövzusunda məruzə etdi.

İşdə  əyrilik terminində qradiyent alqoritmin zəmanətli xətaları tapılır. Alınmış xəta əvvəlki xətalardan daha dəqiq və asan hesablanandır.

Seminarda  institutun əməkdaşları, onlayn formada azərbaycanın müxtəlif universitetlərinin alimləri və Agrı İbrahim Cecen Universitetinin Riyaziyyat bölməsinin professoru Ahmet Ocak Akdemir, Atatürk Universitetinin Riyaziyyat bölməsinin professoru Erhan Set iştirak edirdilər.
Məruzədən sonra seminar diskussiya şəklində davam etdi, məruzəçi ona verilən sualları cavablandırdı.

 


 

 

Arxiv

f.r.e.n Rafael Mehdiyev