Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10 00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

16.07.2019-cu il tarixində saat 10 00-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda r.ü.f.d. Tağıyev Rəşad “Relaksasiya üsulundan isdifadə edərək kvazixətti tənliyin həlli üçün hesablama alqoritmi" adlı məruzə ilə çıxış etdi.

Bu məruzədə  neftin qaz-lift üsulu ilə hasilatının modelləşdirilməsində qarşıya çıxan böyük parametrli xüsusi törəməli diferensial tənliklər sistemi üçün Koşi  məsələsinə baxılır. Bu məsələnin həlli üçün qovma üsulundan istifadə edilir. Bu zaman qarşıya çıxan iki cür diferensial tənliyin həlli tələb edilir, bunlardan birincisi xüsusi törəməli kvazixətti tənlik, ikincisi isə birinci tərtib xətti diferensial tənliyə uyğundur. Kvazixətti tənliyi vahid şəbəkəyə bölməklə onun  həlli üçün baxılan sahənin bütün düyün nöqtələrində funksiyanin qiymətlərini müəyyən edən iki növ şablon tətbiq edilir.

 

 

Arxiv