Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Proceedings of Institute of Applied Mathematics

İnstitutda aparılan elmi tədqiqat işlərini, alınmış nəticələrin həcmini nəzərə alaraq, Elmi Şuranın 25.10.2011 tarixli iclasında  Institutun «Proceedings of Institute of Applied Mathematics» adlı dövrü elmi jurnalının  təsis edilməsi qərara alındı.

Redaksiya Heyəti

Müəlliflər üçün məlumat

İndekslənmə

Arxiv

Publication Ethics and Malpractice Statement

Copyright Transfer Statement

ISSN 2225-0530

2017-ci ilin iyun ayından "Proceedings of the Institute of Applied Mathematics" jurnalının yeni Web səhifəsi aktivdir:

http://www.iamj.az

Contents V.11, No.1, 2022
Contents V.11, No.2, 2022