Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Proceedings of Institute of Applied Mathematics

İnstitutda aparılan elmi tədqiqat işlərini, alınmış nəticələrin həcmini nəzərə alaraq, Elmi Şuranın 25.10.2011 tarixli iclasında  Institutun «Proceedings of Institute of Applied Mathematics» adlı dövrü elmi jurnalının  təsis edilməsi qərara alındı.

Müəlliflər üçün məlumat

Redaksiya Heyəti

İndekslənmə

Arxiv

Contents V.6, No.1, 2017

Publication Ethics and Malpractice Statement

Copyright Transfer Statement

İSSN 2225-0530