Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Məlumatların Ədədi İşlənməsi və Obrazların Tanınması şöbəsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • dinamiki proseslərin idarə olunmasi;
  • idarəetmə və iqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi;
  • müvafiq aktual nəzəri, tətbiqi məsələlərin həlli;
  • informasiya resurslarının hazırlanması;

Şöbənin əməkdaşları:

Hacıyeva N.S. -r.ü.f.d., şöbə müdiri

Məmmədova Y. V. -f.r.e.n., elmi işçi