Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Nesibov Şərif

Şərif M. Nəsibov
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər şöbəsinin böyük elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 439 15 95
e-mail:nasibov_şarif@hotmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1944- Kalinino rayonu, Ermənistan.
1953-1964- Kalinino rayonu Evli kənd orta məktəbi
1964-1971- fizika fakultəsi, Moskva Dövlət Universiteti

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1964-1971-fizika fakultəsi, Moskva Dövlət Universiteti
2009 - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əmək fəaliyyəti

  • 1978-1996- Moskva Tekstil İnstitutu
  • 1978-1996- Moskva Tekstil İnstitutu, böyük elmi işci
  • 2009-hal-hazırda- Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, “Tərs məsələr və qeyri-xətti tənliklər” şöbəsinin böyük elmi işçisi

Tədqiqat sahəsi

Spektral nəzəriyyə, riyazi fizika tənlikləri, sonlu fərqlər nəzəriyyəsi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

  • 2007 - Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı.
  • 2008 – 2th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications Baku, June 2-4.

Seçilmiş əsərləri

  1. Об эволюционном кубическом уравнении Шредингера с кубическим диссипативным членом / ДАН, 2003, т.392, №4, с.457-461.
  2. A system of nonlinear evolution Schrodinger Equation / Doklady Mathematics, 2007, v.76, N2, p.708-712.
  3. Remarks on the Gross-Sobolev, Hirchman and Pauli-Heisenberg-Weyl Fundamental Inequality and the Entropy Inequality /Doklady Mathematics, 2007, v.76, N 1, p.589-591.
  4. On some sufficient conditions for the blow-up solutions of the nonlinear Ginzburg-Landau-Schredinger evolution equation/ Journal of Applied Mathematics, 2004, N1, p.23-35.