Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Nazilə Hacıyeva

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat Institutunun “Obrazların tanınması və informasiyaların işlənməsi” şöbəsinin müdiri
İş telefonu :+ (994) 12 539 15 95
e-mail: nazile.m@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1988- Azərbaycan, Bakı şəh.
1994-2005- Bakı şəh., Qaradağ ray., Sahil qəs.253 saylı tam orta məktəb
2005-2009- Mexanika- Riyaziyyat Fakültəsi, bakalavr, BDU
2009-2011-Mexanika- Riyaziyyat Fakültəsi, magistratura, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

2011-2014- İdarəetmə Sistemləri İnsitutu, AMEA, doktorantura
2016–Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

2016-2017-Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, elmi işçi
2017 - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, şöbə müdiri

Tədqiqat sahəsi

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi, hesablama riyaziyyatı, ədədi üsullar

Qrantlar və nailiyyətlər

Applied and Computational Mathematics Beynəlxalq jurnalının icraçı redaktoru
Proceedings of the Institute of Applied Mathematics jurnalının icraçı redaktoru

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2013- Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri
 • 2015- the 5th international conference on Control and Optimization with Industrial Applications
 • 2018- the 6th international conference on Control and Optimization with Industrial Applications, lokal komitənin üzvü

Seçilmiş əsərləri

MƏQALƏLƏR

 • Исмайлов Н.А., Мухтарова Н.С.,Аскеров И.М., Исмайлов C.Дж., Алгоритм решения задачи оптимизации с граничным управлениям., Докл. НАНА, 2013, №1, с. 37-46.
 • Исмайлов Н.А., МухтароваН.С., Метод решения дискретной задачи оптимизации с граничным управлением, Proceedings of IAM, 2013, V.2, N.1, c.20-27.
 • Ismailov N.А., Mukhtarova N.S., Algorithm to solution of the optimization problem with periodic condition and boundary control, TWMS J. Pure Appl. Math., 2014, V.5, N.1, p.130-137.
 • Aliev F.A., Ismailov N.A., Mukhtarova N.S., Algorithm to determine the optimal solution of a boundary control problem, Automation and Remote Control, 2015, V.76, N.4, p.97-104.
 • Гаджиева Н.С., Намазов А.А., Аскеров И.М.,. Магаррамов И.А, Алгоритм решения задачи идентификации для определения параметров дискретных динамических систем, ProceedingsofIAM, V.5, N.2, 2016, p.235-244.
 • Aliev F.A., Ismailov N.A., Mamedova E.V., Mukhtarova N.S., Computational algorithm for solving problem of optimal boundary-control with nonseparated boundary conditions, Journal of Computer and Systems Sciences International, V.55, N.5, 2016.
 • Hajiyeva N.S., Safarova N.A., Ismailov N.A. Algorithm defining the hydraulic resistance coefficient by lines method in gas-lift process. Miskolc Mathematical Notes, V.18, N.2, 2017, pp.771-777.
 • И.А. Магаррамов, Н.С. Гаджиева, С.К. Гаджиев. Алгоритм решения задачи идентификации определения коэффициента гидравлического сопротивления на разных участках насоснокомпрессорных труб в газлифтном процессе. Proceedings of IAM, V.6, N.2, 2017, pp.233-244.
 • N.S. Hajiyeva, N.A. Safarova, N.A. Ismailov. Algorithm defining the hydraulic resistance coefficient by lines method in gas-lift process. Miskolc Mathematical Notes. V.18, 2017, N.2, pp.771–777.
 • Huseynova Nargiz, Orujova Malahat, Safarova Nargiz, Hajiyeva Nazile. About one numerical algorithm for the solution of the inverse problem with respect to potential, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, V.18, N.4, 2018, pp.1035-1041.


TEZİSLƏR

 • Исмаилов Н.А., Аскеров И.М., Мухтарова Н.С.,Мамедова Е.В., Алгоритм решения задачи оптимизации с граничным управлением, Актуальные проблемы математики и информатики / ТЕЗИСЫ Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева, Bakу, 2013, c.283-284.
 • Aliev F.A, Ismailov N.A., Mukhtarova N.S., Algorithm to solution of the optimization problem with periodic condition and boundary control, Десятая Международная Азиатская школа-семинар «Проблемы оптимизации сложных систем» , Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, санаторий "Иссык-Куль Аврора" , 2014,c. 31-32.
 • Aliev F.A., Mukhtarova N.S.,Safarova N.A., Rajabov M.F., Determination the hydraulic resistance coefficient in gas-lift process by the straight line method, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 2015, p.242-244.
 • Aliev F.A., Hajieva N.S.,Safarova N.A., Rajabov M.F., An asymptotical method for determining hydraulic resistance coefficient of gas-lift process, third international conference on analysis and applied mathematics, September7-10, 2016, Almaty, Kazakhstan .
 • Aliev F.A., Aliev N.A., Alieva G.S., Hajieva N.S. Algorithm to solution a system of hyperbolic equations describing the motion in oil poduction in gas-lift process, XVIII International Conference dynamical system modeling and stability investigation, Modeling & Stability, Abstracts of conference reports, Kiev, Ukraine, May 24-26, 2017, p.14.
 • Aliev F.A., Aliev N.A., Rajabov M.F., Tagiev R.M., Hajieva N.S., Algorithm to solution the Roesser type equation describing the motion in the pipeline, VI Congress TWMS, October 02–05, 2017, Astana, Kazakhstan, p.31.
 • Aliev F.A., Hajiyeva, N.S., Namazov A.A., Safarova, N.A.,  Huseynova N.Sh. Asymptotical method to solution of identification problem for defining the parameters of discrete dynamical system in gas-lift process. 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA), Jul 11-13, 2018, Baku, Azerbaijan.
 • Huseynova N.Sh., Orucova M.Sh., Safarova N.A.,  Hajiyeva N.S. Numerical algorithms for solving the inverse problem. 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA), Jul 11-13, 2018, Baku, Azerbaijan.