Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Məmmədova Yeganə


Yeganə V. Məmmədova
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Obrazlarin tanınması və informasiyaların işlənməsi” şöbəsinin elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: mamedova_yegana@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

1963- Bakı şəhəri.
1970-1980- Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəb, Baki ş.
1980-1985- Fizika fakultəsi, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1980-1985- Fizika fakultəsi, BDU
2005- fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.

Əmək fəaliyyəti

 • 1986-1992 -mühəndis, Yüksək Enerjilər Fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1992-1998 -baş laborant, Nəzəri Fizika kafedrası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
 • 1998 –indiyədək elmi işçi, Tətbiqi Riyaziyyat ETİ, BDU

Tədqiqat sahəsi

Perturbativ KXD, eksklüziv hadron prosesləri, infraqırmızı renormalonlar və KXD-də yüksək tvist effektləri, KXD-nin dəyişən qarşılıqlı təsir sabiti və cəmləmə qaydası metodu.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 1992- Reg. Conf. on Math. and Theor. Physics, Tabriz Univ., Iran.
 • 2006- AMEA müx. üzvü, prof. B.A.İsgəndərovun 70 il. yub. həsr ol. riy. və mex. üzrə XII Beyn. konf., Bakı.
 • 2008- Пятая Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы физики», Баку.
 • 2008- The 2nd International conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku.
 • 2008- Пятая международная научно-практическая конференция «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». Санкт-Петербург.

Seçilmiş əsərləri

 1. On possibility of determination of the neutrino types number. Proc. Of the Reg. Conf. on Math. and Theor. Physics, Tabriz Univ., Iran, 1992, page 212-223.
 2. Pion, kaon electromagnetic formfactors in the framework of the running coupling constant method and infrared matching scheme. Fizika, 1999, v.5, N1, pp. 3-5.
 3. The running coupling constant method with next-to-leading order accuracy and the new renormalization scale in form factor calculations.Proc. оf Scien. Conf. “The quest. on func. anal. and math. phys.” Baku, 1999, p.40-47.
 4. The dependence of the light meson’s electromagnetic form factors on the factorization scale. Fizika, 1999, v.5, N3, pp.3-7.
 5. The -meson electromagnetic form factor. News of Baku University, Physico-mathematical sciences, 1999, N3-4, pp.23-33.
 6. Infrared renormalon effects on light mesons’ M distribution amplitudes and , form factors. Fizika, 2000, v.6, N1, pp. 3-8.
 7. Mesons distribution amplitudes in “naive-non-abelianization” approximation and power suppressed corrections to . Mod.Phys.Lett.A, 2000, v.15, № 22-23, pp.1419-1428.
 8. Mesons infrared renormalon corrected distribution amplitudes and the , transition form factors. Fizika, 2001, v.7, N2, pp.43-47.
 9. Infrared renormalon effects on light mesons electromagnetic transition form factor . Int. Journ. of Modern Physics A, 2003, vol.18, №7, pp.1023-1050.
 10. Mesons distribution amplitudes in the “naïve non-abelianization” approximation and power-suppressed corrections to/ News of Baku University, Physico-mathematical sciences, 2006, N3, pp.174-182.
 11. переходные формфакторы. Труды пятой Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы физики», Баку, 2008.
 12. The new method for calculation of mesons’ electromagnetic form factors. The abstracts of the 2nd International conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Baku, 2008.
 13. Infrared renormalons’ effects on electromagnetic transition form factors. Сборник трудов пятой международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». Санкт-Петербург, 2008.