Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Məlumat hesablama sistemləri şöbəsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • idarəetmə və iqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi;
  • tətbiqi məsələlərin həlli və algoritmlərin hazırlanması;

Şöbənin əməkdaşları:

Mütəllimov M.M., t.e.d., şöbə müdiri

Namazov A. A., kiçik elmi işçi