Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Müəlliflər üçün məlumat

“Proceedings of the İnstitute of Applied Mathematics” jurnalı  riyaziyyatın və kompüter elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli məqalələr çap edir.

Jurnalda cap olunmaq üçün məqalələr:
- əvvəllər çap olunmamalı
- heç bir digər jurnala çap olunmaq üçün təqdim edilməməli 
- 50 sözdən artıq olmayan abstracta, açar sözlərə və AMS  Subject Classification-2010 malik olmalı
-öz orijinallığı ilə seçilməlidir

Məqalə rus və ya ingilis dilində təqdim olunmalıdır. Məqalələr çapa hazırlanarkən   yerləşdirilmiş Stil formatına ciddi riayət olunmalıdir.

Məqalə Microsoft Word redaktorunda (Şrift –Times New Roman- 11, interval -1,  səhifənin parametrləri – yuxarı -2,5 sm, aşağı -2,5 sm, soldan -3 sm, sağdan -1,5 sm) yığılmalıdır.

Rəy prosesinin qısa zamanda başa çatdırılması üçün məqalələr elektron formada çapa təqdim edilməsi məqsədəuyğundur.

Müəlliflər məqalələri  proceedings.IAM@gmail.com elektron ünvanına  "Electronic submission for PIAM" başlığı altında arxiv fayl şəklində gondərməlidirlər.

Sample (doc)