Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Müəlliflər ücün məlumat

 

TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics.

“Turkic World Mathematical Society (TWMS) Journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalı nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli məqalələr çap edir.

“TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalında çap olunmaq üçün məqalələr:

  • əvvəllər çap olunmamalı
  • heç bir digər jurnala çap olunmaq üçün təqdim edilməməli
  • 50 sözdən artıq olmayan abstrakt yazılmalı
  • Öz orijinallığı ilə seçilməlidir

Məqalə müəlliflərinin dini mənşəyi, çalışdığı institut və cəmiyyətə görə heç bir məhdudiyyət qoyulmur.

Rəy prosesinin qısa zamanda başa çatdırılması üçün məqalələr elektron formada çapa təqdim edilməsi məqsədəuyğundur.

Məqalələr TEX formatında LaTeX 2.09, REVTeX, AmSTeX, AmSLaTeX and plan TeX formatında yığılmalıdır. Xahış olunur məqalələri [email protected] ünvanına TWMS JPAM electron göndərmə adı altında təqdim edəsiniz.

sample.tex
sample.pdf

Bu Eletter onlayn versiyası http://www.ieeecss.org/e-letter/2013/apr/april-2013-e-letter-issue saytında yerləşir.