Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Əliyev Əhmədəli


Əhmədəli M. Əliyev
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Sistemli analizin riyazi məsələləri" şöbəsinin böyük elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: aahmad07@rambler.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1945- Dəvəçi rayonu
1951-1961 – Dəvəçi rayonu S.M.Kirov adına orta məktəb.
1962-1968- Mexanika Riyaziyyat fakultəsi, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1962-1968- Mexanika Riyaziyyat fakultəsi, BDU

Əmək fəaliyyəti

  • 1968-1971- Dəvəçi ş. Dəvəçi kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.
  • 1972-1988 BDU-nun Hesablıama Mərkəzində qrup rəhbəri.
  • 1988 – indiyə qədər Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi.

Tədqiqat sahəsi

Riyazi Fizika Tənlikləri, Sərhəd məsələlərinin həllinin araşdırılması

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

  • 2006- Abstracts of the 37th Annual İranian Mathematics Conference University of Tabriz 02-05 September.
  • 2008- 2 International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications June, 2-4.
  • 2008- Международная конференция «Дифференциальные уравнения . Функциональные пространства. Теория приближений.», посвященная 100-летию со дня рождения С.Л. Соболева , Новосибирск, оссия, 5-12 Октябрь.

Seçilmiş əsərləri

  1. On a boundary value problem for composite type third order equations with non- local boundaryconditions, www.Mp.arc@math.Utexas.edu, N 05-385 2005.
  2. The inverse boundary problem relative domain for the composition type equation and its solvin algorithm. www.Mp.arc@math.Utexas.edu. , N 06-358 2006 .
  3. “On an boundary problem with non-local boundary conditions” abstracts of the 37 Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz, Iran, 2-5 september, 2006.
  4. Təzyiqin düşməsiylə verilmiş materialda istilik paylanması və diffuziya prosesinin tədqiqi Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnoloqiyaları, Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt, 26-27 noyabr, 2007, səh. 54-55.