Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Iqtisadi sistemərin riyazi modelləşdirilməsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • müxtəlif iqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi;
  • hamar olmayan optimallaşdırma məsələləri;
  • optimal formanın tapilması ilə bağlı məsələlər;

Şöbənin əməkdaşları:

Şəfizadə E.R., şöbə müdiri

Hüseynova N.Ş., kiçik elmi işçi