Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Faydalı linklər

Elmi axtarış sistemləri

Scirus

Universal elmi axtarış sistemi

Google Scholar

Elmi ədəbiyyat üzrə axtarış sistemi

Science Research Portal

Bir çox elmi nəşriyyatlarda çap olummuş jurnallarda axtarış sistemi. Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis və s.

Windows Live Academic

Hal-hazırda sistemə fizika, komputer texnologiyaları və elektrotexnikaya aid məqalələr daxil edilib.

Infotrieve - artical finder

Fizika, texnika, tibb və s. aid 35000-dən artıq jurnallarda axtarış sistemi

e-Print ArXive

Elektron nəşrlərin arxiv sistemi

ResearchIndex

Elmi veb-saytlarda PostScript və PDF formatında elmi axtarış sistemi

Elmi nəşriyyatların saytlarında elmi məqalələrin axtarışı Elsevier nəşriyyatı

Elsevier nəşriyyatının jurnallarında axtarış(Physics Letters A, Physica D itc.).

Springer nəşriyyatı

Springer nəşriyyatının jurnallarında axtarış (Biological Cybernetics itc.).

Blackwell Publishers nəşriyyatı

Blackwell Publishers nəşriyyatının jurnallarında axtarış.

Иоффе institutu tərəfindən nəşr edilən jurnallar

Məqalələrin başlırları, müəllifin adı və annotasiya ilə axtarış mümkündür.

World Scientific Publishing nəşriyyatı

Nəşriyyatında axtarış (məs., International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Science and Engineering).

İxtisaslaşdırılmış axtarış sistemləri

Riyaziyyat

Zentralblatt MATH database

1931-ci ildən başlayaraq riyazi məqalələrin axtarışı.Verilənlər bazasında 1.8 mln.-dan artıq sənəd yerləşdirilib.

EULER search engine

Riyazi ədəbiyyat ücün axtarış sistemi

MathSearch

Sidney Universiteti tərəfindən yaradılmış axtarış sistemi. Verilənlər bazasında 300 mindən artıq sənəd yerləşdirilib.

Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers

Riyaziyyatdan elektron nəşrlərə istinadlar kataloqu.

http://www.aak.gov.az/single/334