Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası əməkdaşların apardığı elmi-tədqiqat işlərini koordinasiya edir. Elmi Şura İnstitutda riyaziyyat və mexanikanın müxtəlif sahələrində aparılan elmi-tədqiqatlara kollektiv rəhbərliyi effektiv şəkildə həyata keçirir. Elmi şuranın sədri institutun direktoru akademik F.Əliyevdir. Şura 13 nəfərdən ibarətdir.

Elmi şuranın tərkibi:

Əliyev Fikrət Əhmədəli o.-sədr, direktor (akademik)
Axundov Hikmət Səttar o.-direktor müavini (f.r.e.n., dos.)
Vəliyeva Nailə İsmayıl q.-direktor müavini (f.r.e.n., dos.)
Səfərova Nərgiz Əhməd qızı - elmi katib (f. r.e.n., dos.)
Arazov Həsənbəy Tahir o.-şöbə müdiri (f.r.e.d., professor)
Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd o.- şöbə müdiri (t.e.d.)
Əliyev Nihan Əlipənah  o. – a.e.i. (r.e.d., professor)
Quliyev Hamlet Fərman o. -(f.r.e.d., professor, Mex.-riy.fak.)
İsmayılov Nəvazi Abbas o. - şöbə müdiri (f.r.e.n.)
Pənahov Etibar Sədi o. –  şöbə müdiri ( f.-r.e.n.)
Şəfizadə Elnurə Rafik q. – şöbə müdiri (i.f.d.)
Məmmədova Yeganə Vahid q. -elmi işçi (f.r.e.n.)
Ramazanov Əli Baqdaş oğlu – a.e.i. ( f.-r.e.n.)