Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Elmi Şura

İnstitutun Elmi Şurası əməkdaşların apardığı elmi-tədqiqat işlərini koordinasiya edir. Elmi Şura İnstitutda riyaziyyat və mexanikanın müxtəlif sahələrində aparılan elmi-tədqiqatlara kollektiv rəhbərliyi effektiv şəkildə həyata keçirir. Elmi şuranın sədri institutun direktoru akademik F.Əliyevdir. Şura 13 nəfərdən ibarətdir.

Elmi şuranın tərkibi:

 1. Əliyev Fikrət Əhmədəli o.-sədr, direktor (akademik)
 2. Səfərova Nərgiz Əhməd qızı - elmi katib (f. r.e.n.)
 3. Vəliyeva Nailə İsmayıl q.-direktor müavini (f.r.e.n.)
 4. Axundov Hikmət Səttar o.-direktor müavini (f.r.e.n.)
 5. Arazov Həsənbəy Tahir o.-şöbə müdiri (f.r.e.d.)
 6. Qasımov Yusif Soltan o.- şöbə müdiri (f.r.e.n.)
 7. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd o.- şöbə müdiri (f.r.e.n.)
 8. Yaqubov Məmməd Haqverdi o.-(f.r.e.d. professor, Mex.-riy.fak.)
 9. Quliyev Hamlet Fərman o. -(f.r.e.d., professor, Mex.-riy.fak.)
 10. İsmayılov Nəvazi Abbas o. - şöbə müdiri (f.r.e.n.)
 11. Məmmədova Yeganə Vahid q. -elmi işçi (f.r.e.n.)