Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Elmi seminarın tərkibi

Bakı Dövlət Universitetində  fəaliyyət göstərəcək FD.02.017 Dissertyasiya Şurasına daxil olan dissertasiyaların ilkin müzakirəsini keçirən Elmi seminarın tərkibi

Qasımov Yusif Soltan oğlu (seminarın sədri)

F.-r.e.d., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli qızı (katib)

F.-r.e.n., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Mərdanov İlham Cumayıl oğlu

F.-r.e.d., RİTN, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Musayev Vidadi Həsən oğlu

T.e.d., ATU,  sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Qurbanov Azad İsabala oğlu

F.-r.e.n., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Əliyev Sərdar  Yəhya oğlu

F.-r.e.n., BDU, dinamik sistemlər və optimal idarəetməi

Şıxlinskaya Reyhan Yusif qızı

F.-r.e.n., BDU, ehtimal nəzəriyyəsi

Fərəcov Araz Salamullah oğlu

F.-r.e.n., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Səfərova Nərgiz Əhməd qızı

F.-r.e.n., BDU, dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Pənahov Etibar Sədi oğlu

F.-r.e.n., BDU, dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Usubov Şakir Şıxı oğlu

F.-r.e.n., BDU, dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Quliyev Aslan Paşa oğlu

F.-r.e.n., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Babanlı Vahid Yusif oğlu

F.-r.e.n., BDU, sistemli  analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Rəhimov Fəda Hənnan oğlu

F.-r.e.d., BDU, ehtimal nəzəriyyəsi

Paşayev Ədalət Bəxtiyar oğlu

F.-r.e.n., BDU, ehtimal nəzəriyyəsi

Əliyeva Təranə Əbülfəz qızı

F.-r.e.n., ADIU, ehtimal nəzəriyyəsi

Əliyev Rövşən Telman oğlu

F.-r.e.n., BDU, ehtimal nəzəriyyəsi

Əliyev Nihan Əlipənah oğlu

F.-r.e.d., BDU, dinamik sistemlər və optimal idarəetmə