Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Elmi istiamətlər

Başlıca elmi istiqamətlər aşağıdakılardır:

  • dinamiki proseslər, idarəetmə və iqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi, informasiya resurslarının hazırlanması məsələləri;
  • qeyri-xətti proseslərin riyazi modelləşdirilməsi və ədədi iqtisadi proseslərin üsullarla tədqiqi;
  • fizika, geofizika, texnika və elmin digər sahələrində tərs məsələlərin tətbiqi;