Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Dissertasiya Şurasının tərkibi


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin 15 sentyabr 2015-ci il tarixli 200 saylı əmri və Bakı Dövlət Universitetinin rektorunun 22 sentyabr 2015-ci il tarixli 2/447 saylı əmri ilə BDU-nun  nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD.02.017 dissertasiya şurası aşağıdakı tərkibdə fəaliyyətə başlamışdır.

Əliyev  Fikrət Əhmədəli oğlu  (sədr)

Bakı Dövlət Universiteti  Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın  həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri  doktoru, professor, 1208.01, 1204.01

Qasımov Yusif  Soltan oğlu (sədr müavini)

Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər” şöbəsinin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 3338.01

Mütəllimov  Mütəllim Mirzəəhməd oğlu  (elmi katib)

Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun ”Məlumat hesablama sistemləri” şöbəsinin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 3338.01

Axundov  Hikmət Səttar oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, 1214.01

Əfəndiyev İsrail Rüstəm oğlu

Texnika elmləri doktoru, 3338.01

Əliyev  Rövşən Telman oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 1208.01

Əliyev  Soltan Əli oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1208.01

Hacıyev Valeh Hilal oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1208.01

Həsənov Kazım Qara oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, professor, 1214.01

Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 3338.01

İmanov Murad Həsən oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1214.01

İsmayılov Nəvazi Abbas oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, 3338.01

Kərimov Ədalət Kərim oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 3338.01

Qasımov Adil Böyük oğlu

Texnika elmləri namizədi, dosent, 1214.01

Quliyev Hamlet Fərman oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1214.01

Nəsirova Tamilla Hilal qızı

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1208.01

Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1214.01

Sadıqov Misrəddin Allahverdi oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1214.01

Vəliyeva Nailə İsmayıl qızı

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, 3338.01

Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1214.01