Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Direktorluq

Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu –Direktor, Azərbaycan MEA Akademiki, Fizika-Riyaziyyat elmləri doktoru, professor


1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin bitirmişdir. 1975-ci ildə aspiranturanı bitirib, Ukrayna EA-nın Riyaziyyat İnstitutunda (Kiyev) namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1990-cı ildə Moskva şəhərində VNİİŞİ – də fizika-riyaziyyat elmləri doktoru dərəcəsini almaq üçün doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1975-ci ildən 1992-ci ilədək Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik, baş elmi işçi, 1992-93-cü illərdə İstanbul Texniki Universitetinin (Türkiyə) professoru olmuş, 1993-cü ildən indiyədək BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru və «Obrazların tanınması və informasiyaların işlənməsi» şöbəsinin müdiri vəzifələrində calışır. 1993-cü ildə Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin, 1996-cı ildən Ümumdünya Kompüter Assosiasiyasının və 1997-ci ildən Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvüdür.


Axundov Hikmət Səttar oğlu- elmi işlər üzrə direktor müavini


1983-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakultəsini bitirib. 1991-ci ildə “Riyazi analiz” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İndiyədək 30-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. Almaniya, Ukrayna, İran, Türkiyə, Rusiyada keçirilən konfransların iştirakçısı olmuşdur.


 

Vəliyeva Nailə İsmayıl qızı –informatika üzrə direktor müavini


1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. O, 1992-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi , informatika üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyir. 2000-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. N.İ.Vəliyeva 20-dən çox elmi əsərin müəllifidir. O, 2006-cı ildə İNTAS Ref. №04-776902 qrantını almış qrupun fəal üzvülərindən biri olub. 2007- cı ildə çapdan çıxmış “Birpilləli ştanqlı nasos qurğularının yarımavtomat rejimdə kompüter diaqnostikası üsulları” adlı monoqrafiyasının müəlliflərindən biridir.


Səfərova Nərgiz Əhməd qızı - elmi katib

Nərgiz Əhməd qızı Səfərova 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin «Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika» fakultəsini bitirmişdir. O, 1996-cı ildən gənc mütəxəssis kimi  BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-də kiçik elmi işçi vəzifəsində işləməyə başlamışdır. N.Ə. Səfərova 2006-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2008-ci ildə həmin şöbədə böyük elmi işçi,  2012-ci ildən isə İnstitutun Elmi Katibi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. O, İnstitutun Elmi Şurasının üzvü,  «Applied and Computational Mathematics»  beynəlxalq jurnalının (www.acmij.az) icraçı redaktorudur. N.Ə. Səfərova 40-dan artıq elmi əsərin müəllifi, optimal idarəetmə nəzəriyyəsi və ədədi üsullar üzrə mütəxəssisdir. O, periodik optimal stabilləşdirmə məsələləri sahəsində bir çox aktual elmi nəticələr almışdır.