Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Şöbələr

TR ETİ Bakı Dövlət Universitetinin struktur təşkilatı olub, informasiya texnologiyalarının nəticələrindən istifadə etməklə tətbiqi riyaziyyatın ən vacib problemlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İnstitutun direktoru akademik F.Ə.Əliyev, elmi işlər üzrə direktor müavini r.f.d. H.S.Axundov, informatika üzrə direktor müavini r.f.d. Vəliyeva N.İ., elmi katib r.f.d. N.Ə.Səfərovadır.
İNSTİTUTDA 6 ELMİ TƏDQİQAT LABORATORİYASI FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR:

1.Məlumatların  ədədi  işlənməsi və obrazların tanınması (şöbə müdir r.f.d. Hacıyeva N.S.)
2.Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər (şöbə müdiri r.e.d. Arazov H.T.)
3.Sistemli analizin riyazi məsələləri (şöbə müdiri r.f.d. Ismayılov N.A.)
4.Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər (şöbə müdiri r.f.d. Pənahov E.S.)
5.Məlumat hesablama sistemləri (şöbə müdiri t.e.d.Mütəllimov M.M.)
6.İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi (şöbə müdiri r.f.d. Şəfizadə  E.R.)