Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Şöbələr

TR ETİ Bakı Dövlət Universitetinin struktur təşkilatı olub, informasiya texnologiyalarının nəticələrindən istifadə etməklə tətbiqi riyaziyyatın ən vacib problemlərinin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İnstitutun direktoru akademik F.Ə.Əliyev, elmi işlər üzrə direktor müavini r.f.d. H.S. Axundov, informatika üzrə direktor müavini r.f.d. Vəliyeva N.İ., elmi katib r.f.d. N.Ə. Səfərova.

İNSTİTUTDA 6 ELMİ TƏDQİQAT LABORATORİYASI FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR:

Direktor - f.r.e.d., prof.,  akademik Əliyev Fikrət

Hüseynova Aytən - operator

 

1. Məlumatların  ədədi  işlənməsi və obrazların tanınması
(Hacıyeva N.S. r.f.d., şöbə müdir)

2. Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər
(Arazov H.T. f.r.e.d., şöbə müdiri)

3. Sistemli analizin riyazi məsələləri
(Ismayılov N.A. f.r.e.n., şöbə müdiri)

4. Tərs məsələlər və qeyri-xətti tənliklər
(Pənahov  E.S. f.r.e.d., şöbə müdiri)

5. Məlumat hesablama sistemləri
(Mütəllimov M.M. t.e.d., şöbə müdiri)

6. İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
(Şəfizadə E.R.  f.r.e.n., şöbə müdiri)