Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Axundov Hikmət


Hikmət S. Axundov
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini
İş telefonu:+ (994) 12 439 15 95
e-mail: axund2005@rambler.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1961- Bakı ş.
1968-1978- Yasamal rayonu 13 sayli orta məktəb, Baki ş.
1978-1983- Mexanika Riyaziyyat fakultəsi, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1978-1983-Mexanika Riyaziyyat fakultəsi, BDU
1991- fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
2010- dosent

Əmək fəaliyyəti

- 1983-1987- Dövlət Kənd Təsərrufatı Texniki Təminat komitəsi, mühəndis.
- 1987-1997- Hesablama mərkəzi, BDU.
- 1997- Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu elmi işçi, elmi işlər üzrə direktor müavini.

Tədqiqat sahəsi Qeyri-hamar analiz

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

- 2007- Extended Abstracts of the 38th Annual İranian Mathematics Conference University of Zanjan 3-6 September.
- 2008- 2 International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications June, 2-4.

Seçilmiş əsərləri

  1. Difference of compact sets in the sense of Demyanov and application to non-smooth analysis// DDR, optimization, 1992, v.23, pp. 179-188.
  2. Вычисление потенциальной энергии взаимодействия между электроном и атомом в базисе слейтеровских функций. // Известия высших учебных заведений, №2, c. 85-86, 2005.
  3. Атомные амплитуды для атомов с порядковым номером Z=20-90, c. 164-169.
  4. О mинмизации разности выпуклых интегральных функционалов. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, N3-4,  2003, səh. 16-22.
  5. Вычисление потенциальной энергии взаимодействия между электроном и атомом в базисе слейтеровских функции. Известия высших учебных заведений, № 2, 2005 cтр. 85-86
  6. О двух решениях уравнения Томаса-Ферми. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N2, 2004, Bakı, səh. 105-110.
  7. Исследование негладкой задачи вариации с ограничениями. Известия НАН Азербай джана том XXVII №2-3,  2007, стр. 111- 114
  8. On a minimization integral functionals in multidimensional case  38th Iranian Mathematics Conference 3-6 september, 2007,Zanjan, p. 391-393
  9. Mathemetical simulation and optimal distrubution of resources  in industrial units. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Tom XXV, N1, 2005, Bakı, səh. 201-207.