Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Atif Namazov


Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Məlumat hesablama sistemləri
şöbəsinin kiçik elmi işçisi

İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: atif.namazov@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1987, Ermənistan Respublikası Amasiya rayonu Güllübulaq kəndi
1993-2004, 37 saylı orta məktəb, Gəncə şəhəri

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

2004-2008, Mexanika-Riyaziyyat fakultəsi, bakalavr pilləsi, BDU,
2009-2011, Mexanika-Riyaziyyat fakultəsi, differensial və inteqral tənliklər ixtisası, magistr pilləsi, BDU

Əmək fəaliyyəti

2013-k.e.i., Məlumat və hesablama sistemləri şöbəsi, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, BDU

Seçilmiş əsərləri

1. Namazov A.A  Klassik olmayan sərhəd şərtligecikən arqumentli istilik keçirmə tənliyinin həlli// Bakı ş. BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfrans materialı, s.87-88, Bakı 2011.

2. Namazov A.A  Klassik olmayan sərhəd şərtligecikən arqumentli istilik keçirmə tənliyinin həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında //  “Doktorantların və gənc tətqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialı” I cild  s.6-7, Bakı 2011.