Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Arazov Həsənbəy

Həsənbəy T. Arazov
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər" şöbəsinin müdiri
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: arazov_h@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

1940- Qusar rayonu
1947-1957-Qusar rayon B.Muruq kənd orta məktəbi.
1959-1964 –Fizika Riyaziyyat fakultəsi, BDU.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1959-1964 –Fizika Riyaziyyat fakultəsi, BDU.
1965-1968 – aspirant, Moskva Dövlət Universiteti.
1968 – fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
1989 – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Əmək fəaliyyəti

 • 1968 – 1993 -Şamaxı Astrofizika rəsədxanası, elmi işçi, baş elmi işçi, aparıci elmi işçi
 • 1993- Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, şöbə müdiri.

Tədqiqat sahəsi

Qeyri xətti dinamiki proseslərin tədqiqi və onların riyazi modellərinin qurulması. Alınmış riyazi modellərin köməyi ilə Yerin daxili quruluşu və xarici formasının təkamüllərinin öyrənilməsi.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2007- The 38-th Annual Iranian Mathematics Conference University of Zanjan 3-6 September, Iran.
 • 2007 – The First Int. Conf. on Material and Information Sciences in Hugh Technologies, Baku, September 26-29.
 • 2008 – 2 Int. Conf. on Control and Opt. with Industrial Applications, June 2-4, Baku.
 • 2008 – İİ Türk dünyası matematik simpozyumu.

Seçilmiş əsərləri

 1. Эволюция внешней формы и внутренней структуры Земли, Баку, Элм-2006, 190 с. (monoqrafiya)
 2. On the solution of the problem of three fixed centers. Celestial Mechanics, 1977 (15), p.265-276.
 3. The intermediate orbit of the Hecuba family. Constricted on the basis of solution of the integral variant of the general problem of the three fixed centers. Celestial Mechanics, 1979, 20, p.83-89.
 4. On the applications of the problem of many fixed centers to the Gtophysics, Celestial Mechanics, 1981, 25., 345-352.
 5. The solution of the problem on n fixed centers. Celestial Mechanics, 16 (1977), 41-44.
 6. On the classification of motion in the generalized two-dimensional problem of three fixed centers. Celestial Mechanics, 17, 1978, 49-81.
 7. The differential Equations of the Jacobi’s Dynamical System. II Türk dünyası matematik simpozyumu.