Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Ağamalıyeva Lətifə

QISA MƏLUMAT FORMASI

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Məlumat hesablama sistemləri
şöbəsinin elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: l_agamalieva@bsu.edu.az
latifa.agamalieva@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1971, Bakı ş.
1978-1988, 20 sayli orta məktəb, Baki.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1988-1993 - Tətbiqi Riyaziyyat fakultəsi, BDU.
2015 - riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

1993 – e.i., Məlumat və hesablama sistemləri şöbəsi, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, BDU

Tədqiqat sahəsi

Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi

Qrantlar və nailiyyətlər

- "TWMS Pure and Applied Mathematics" Beynəlxalq jurnalının icraçı redaktoru;
- TWMSC-2011- Beynəlxalq konfransının yerli komitəsinin üzvü;
- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Qrantı No. EIF-2011-1(3-82)/25/1-M-29;
- I Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Beynəlxalq Konfransının təşkilat komitəsinin üzvü;
- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 4-cü Mobillik qrantı No. EİF-Mob-4-2014-1(16)-11/04/1-M-04.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

- 2000 3rd Inter. Conference Diferen. Equation and Appl., Saint-Peterburg;
- 2004 İnformasiya texnologiyaları və tətbiqi proqramlar mövzusunda gənc tədqiqatçıların III Respublika elmi konfransı, Bakı;
- 2009 3rd Congress of the World Mathematical Society of Turkic Countries, Almaty, June 30-July 4;
- 2011 Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin 4-cü Konfransı, Bakı, Azərbaycan; - 2012 1st Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Pristine, Kosovo;
- 2014 Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin 5-cü Konfransı, İssık-kul, Qırğızıstan;
- 2015 3rd Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Beynəlxalq Konfransı, Vyana, Avstriya.

Seçilmiş əsərləri

 1. Велиева Н.И., Агамалиева Л.Ф. Сепарация правильных дробей, BDU-nun 90 illik yubileyine həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2009, səh.109.
 2. Велиева Н.И., Раджабов М.Ф., Агамалиева Л.Ф. Высокоточные алгоритмы факторизации полиномов и сепарации дробно-рациональных выражений, Доклады НАН Азербайджана, том LXV,  №1, 2009, с.29-37.
 3. Велиева Н.И., Агамалиева Л.Ф., Высокоточный алгоритм факторизации матричного полинома относительно единичной окружности с использованием MATLAB, Международная конференция по дифференциальным уравнениям и динамическим системам, Суздаль, 2-7 июля, 2010, Москва, стр.51.
 4. Велиева Н.И.,  Агамалиева Л.Ф. Высокоточный алгоритм факторизации матричного полинома относительно единичной окружности, Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета, т.10, №9, 2010, с.83-86.
 5. Velieva N.I.,     Agamalieva L.F. Numerical methods to the factorization of the matrix polynomial with respect to unit circle, IV Congress of Turkic World Mathematical Society, 1-3 July, 2011, Baku,  Azerbaijan,  p.341.
 6. Agamalieva L.F. High accuracy algorithm for the factorization of polynomials,  3rd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bilkent University, Ankara, Turkey, p.93-94.
 7. Велиева Н.И., Агамалиева Л.Ф. Высокоточный алгоритм факторизации  полинома  в среде Matlab, Известия НАН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук,  том XXXI, №6, 2011, c.128-133.
 8. Aliev F.A., Gasimov Y.S., Velieva N.I., Safarova N.A., Agamalieva L.F., High accuracy algorithms to the solution of the optimal output feedback problem for the linear systems,  Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 13, N.3, 2012, pp.207-214 (impact factor 0,54).
 9. Aliev F.A., Gasimov Y.S., Velieva N.I., Agamalieva L.F., A method for the solution of the optimal control problem for the linear descriptor systems, The 1st Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, September 03-07, 2012, Pristine, Kosovo, p.107.
 10. Aliev F.A., Gasimov Y.S., Velieva N.I., Safarova N.A.,Agamalieva L.F., High accuracy algorithm to the solution of the optimal output feedback problem for the linear systems, The 9th Seminar on differential equations and dynamical systems, July 11-13, 2012, Tabriz, Iran, pp.353-354.
 11. Aliev F.A., Velieva N.I., Agamalieva L.F. General case of factorization of the nonregular matrix polynomials using symbolic calculations, 4th International Conference “Control and Optimization with Industrial Applications”,  July 10-12, 2013, Borovets, Bulgaria, pp.12-13.
 12. Agamalieva L.F., Aliev F.A., Velieva N.I., Algorithms for factorization of the irregular matrix polynomials using symbolic computations,  TWMS J. Pure Appl. Math., V.4, N.1, 2013, pp. 103-109.
 13. Aliev F.A., Velieva N.I., Agamalieva L.F. Inverse static output feedback problem for the functional involving cross terms, International Conference "Dynamical systems: Stability, Control, Optimization" dedicated to the 95th anniversary of  Ye.A. Barbashin, October 1-5, 2013, Minsk.
 14. Agamalieva L.F. Symbolic computing high-accuracy algorithm for the separation of the fractional-rational matrices, 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 26-29 August,Bosnia and Herzegovina, 2013, pp.175.
 15. Алиев Ф.А., Велиева Н.И., Агамалиева Л.Ф. Алгоритм факторизации матричного полинома и сепарации дробно-рациональных выражений возникающих при решении задач оптимального синтеза, Совместный спец. выпуск -Вестник  Восточно-Казахстанского Государственного-технического университета им. Д. Серикбаева и Институт Вычислительных Технологий Сибирского отделения РАН, г. Усть-Каменогорск, часть 5, 2013, стр. 102-111.
 16. Агамалиева Л.Ф. Высокоточный алгоритм сепарации дробно-рациональных матриц  с использованием символьных вычислений, Вестник Бакинского Университета, серия физ.мат. наук, №3, 2013, стр.74-82.
 17. Агамалиева Л.Ф., Велиева Н.И., Высокоточный алгоритм сепарации дробно-рациональных матриц с использованием символьных вычислений, Вестник Бакинского Университета, серия физ.мат. наук, №3, 2013, с.74-82.
 18. Велиева Н.И., Агамалиева Л.Ф., Высокоточный алгоритм решения многомерной задачи синтеза систем стабилизации при внешних возмущениях, Proceedings of IAM, V.3, N.1, 2014, pp.98-104.
 19. Aliev F.A., Velieva N.I., Agamalieva L.F., High accuracy algorithms to solution of the synthesis problems with measurement errors, V Congress of the Turkic World Mathematicians, Kyrgizstan, Issyk-kul Aurora, 2014, pp.89.
 20. Gasimov Y.S., Velieva N.I., Agamalieva L.F., High Accuracy Algorithms to Solution of the Discrete Synthesis Problems with Measurement Errors, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Vienna, Austria, 2014. pp.300
 21. Agamalieva L.F., Aliev F.A., Velieva N.I., Approximate Factorization of Matrix Polynomials with applications to the Synthesis Problems, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie, Tome 58(106) No. 4, 2015, pp.371-382 (Impact Factor: 0.452)
 22. Aliev F.A., Gasimov Y.S., Velieva N.I., Agamalieva L.F., High accuracy algorithms to solution of the discrete synthesis problems with measurement errors, Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal, Volume 30, Issue 5, 2015, pp.29-36. (Impact Factor 0,1)
 23. Velieva N.I., Agamalieva L.F., Gasimova K.G., Approximate solution of the synthesis problem with measurement errors: discrete case, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan, pp.279-282.
 24. Velieva N.I., Agamalieva L.F., High performance algorithm to separation of the fractional-rational matrices, Issyk-Kul International Mathematical Forum, Bulan-Sogottu, Kyrgyzstan, June 24-27, 2015.